DECEMBRIE  2007

 

           

În luna decembrie 2007 pe teritoriul Moldovei s-a menţinut în fond vreme cu regim termic obişnuit şi cu precipitaţii peste normă.

Temperatura medie lunară a aerului a fost în limita normei climatice şi a constituit în teritoriu de la 0,5C căldură pînă la 1,5C frig.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 11C căldură (SM Tiraspol, Ceadîr-Lunga), iar cea minimă a scăzut pînă la 12C frig (SM Briceni).

Începutul iernii (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0C în direcţia scăderii ei) în acest an s-a semnalat în 12-13 decembrie, ceea ce în raioanele de nord ale republicii este cu 2 săptămîni mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi, iar în raioanele centrale şi sudice în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii decembrie în raioanele centrale şi de sud ale republicii a constituit în fond 35-85 mm, sau 110-225 % din normă, în raioanele de nord             15-30 mm, sau 50-90 % din normă.

Învelişul de zăpadă pe data de 11 decembrie s-a înregistrat aproape pretutindeni. Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă către sfîrşitul lunii pe teritoriul  republicii a constituit 1-8 m.

Culturile de toamnă şi  plantaţiile multianuale pe parcursul lunii  decembrie s-au aflat în fond în  stare de repaus. 

Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) la culturile de toamnă în decursul lunii a scăzut în teritoriu pînă la 1-5C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică  (15C frig).

Condiţiile de iernare a culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în luna decembrie au fost în fond favorabile.

  

10.01.2008                      Şeful  CPA  T.Mironova