OCTOMBRIE  2006

 

     În luna octombrie pe teritoriul republicii s-a semnalat  vreme predominant caldă cu precipitaţii.

     Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii pe teritoriul republicii a fost mai ridicată faţă de normă  cu 1-2oC (norma 8,0-10,5 oC) şi a constituit 10,5-12,5oC căldură.

     Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la 27-33oC căldură. În unele puncte a atins  valorile absolute a lunii octombrie (Camenca) sau a depăşit-o cu 3 oC (Făleşti).

    Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 3-10oC frig, în unele puncte s-a apropiat de valorile absolute a lunii octombrie (8-11oC frig). Îngheţuri în aer cu asemenea intensitate pe teritoriul republicii sînt posibile pentru perioada dată în medie o dată în 20 ani. Temperatura minimă la suprafaţa solului a scăzut pînă la 4-10 oC frig, la înălţimea de 2 cm pînă 5-11oC frig.

     Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 15oC în direcţia scăderii ei, care caracterizează sfărşitul verii meteorologice, a avut loc pe 6-7 octombrie, fiind cu 15-25 zile mai tărziu faţă de termenii obişnuiţi (data medie multianuală 12-23 septembrie).

Sfîrşitul vegetaţiei active a culturilor agricole (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10oC în direcţia scăderii ei), s-a semnalat în raioanele de nord ale republicii la 11 octombrie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi), în raioanele de sud şi centrale la 27-28 octombrie, fiind cu 8-10 zile mai tîrziu de termenii obişnuiţi.

    Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii octombrie pe o mare parte a teritoriului republicii, în fond, a constituit 15-30 mm (45-85% din normă), izolat în jumătatea de sud a republicii  5-10 mm (20-35% din normă). Pe parcursul lunii cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în apropierea posturilor  agrometeorologice Drochia 37 mm (140 % din normă) şi Glodeni 45 mm (130% din normă).

     Condiţiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii octombrie au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, recoltarea culturilor agricole tîrzii, precum şi pentru finisarea semănatului culturilor de toamnă.

     Către sfîrşitul lunii octombrie pe 60% din terenurile cu grîu de toamnă s-a semnalat înfrăţirea şi formarea frunzei a treia (cu 1-2 săptămîni mai tîrziu de termenii obişnuiţi), pe terenurile semănate în termeni tîrzii  (30%) s-a semnalat fazele încolţire răsărire.

     Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă la situaţia din 28 octombrie a.c., au fost, în fond, bune şi au constituit 15-30 mm (75-160 % din normă), izolat în unele raioane centrale şi de sud ale republicii ele au fost scăzute şi au constituit 3-13 mm (15-55 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru ele s-au egalat corespunzător cu 70-155 mm (75-145 % din normă) şi 40-55 mm (35-55% din normă).

  

02.11.2006                           Şeful  CPA  T.Mironova