.

 

 M A R T I E   -   2006

 

     În decursul lunii martie 2006 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme obişnuită după regimul de temperatură, dar neobişnuită după abundenţa  precipitaţiilor căzute.

     Temperatura medie lunară a aerului a fost aproape de normă şi a constituit  0,5-3,5C căldură.

     Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 17-23C căldură, iar cea minimă a scăzut pînă la 9-17C frig.

     Trecerea stabilă a temperaturii medii diurne peste 5C căldură, aproape pretutindeni pe teritoriul republicii s-a  semnalat la 26-27 martie, fiind în raioanele de nord  mai devreme cu o săptămînă faţă de termenii obişnuiţi,  iar în raioanele centrale şi de sud - în termenii apropiaţi faţă de datele medii multianuale.

     Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 50-95 mm, ceea ce a întrecut de 2,0-3,5 ori norma lunară. Asemenea cantitate de precipitaţii pe teritoriul republicii se înregistrează în medie o dată în 15-35 ani. Cea mai mare cantitate de precipitaţii pe parcursul lunii au căzut la staţiile meteorologice Soroca, Făleşti, Corneşti şi la posturile agrometeorologice Ţaul, Edineţ, Drochia, Rîşcani 105-121 mm, constituind 4,0-4,5  norme lunare. Asemenea precipitaţii în aceste localităţi se înregistrează prima dată pentru întreaga perioadă de observaţii.

    Stratul de zăpadă s-a menţinut pe parcursul unei părţi însemnate a lunii. În jumătatea de sud a republicii el s-a topit, în fond, la 17-18 martie, în jumătatea de nord la 21-26 martie.

    Reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă pretutindeni pe teritoriul republicii s-a semnalat la 19-22 martie, în raioanele extreme de nord la 26-27 martie, fiind aproape de termenii obişnuiţi. Starea culturilor de toamnă la începutul vegetaţiei de primăvară se caracterizează, în fond, ca satisfăcătoare şi bună.

     În jumătatea de sud a republicii, în intervalul 28-31 martie, a început vegetaţia plantaţiilor multianuale. La pomii fructiferi s-a semnalat umflarea mugurilor florali, iar la viţa de vie începutul circulaţiei sevei.

       Rezervele de umiditate productivă pe terenurile cu culturi de toamnă în stratul arabil,  la 28 martie a.c a constituit, în fond, 30-45 mm (100-145% din normă). În stratul de sol cu grosimea de un metru a constituit, în fond, 150-200 mm (100-150% din normă), izolat în raioanele de sud 135-140 mm (85-90 % din normă).

     În raioanele extreme de sud către sfîrşitul lunii s-au început lucrările de cîmp: curăţirea viilor, boronirea solului. Condiţiile agrometeorologice pentru efectuarea lucrărilor de cîmp au fost satisfăcătoare.

                                                                 Şeful   CPA  T. Mironova