.

                                    

IULIE  2006

 

       În o mare parte a lunii iulie pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme moderat caldă, în unele perioade foarte caldă, cu precipitaţii.

      Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a depăşit valorile normei cu 0.5-1.5oC şi a constituit 20.0-22.5oC căldură (norma 19.1-21.9 oC).

      Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 31-35 oC,iar cea.minimă a scăzut pînă la 8-13 oC căldură.

      Precipitaţiile pe parcursul lunii au căzut neuniform, preponderant sub formă de averse.

      Pe o mare parte a teritoriului republicii suma precipitaţiilor pe parcursul lunii iulie a constituit 15-45mm sau 25-60% din normă. În unele raioane de nord şi izolat în raioanele de sud cantitatea de precipitaţii nu a depăşit 5-10mm (10-20% din normă).  Cea mai mare cantitate de precipitaţii pe parcursul lunii – 50-107 mm  (70-130 % din normă) au căzut în multe raioane din partea centrală a republicii.

    Condiţiile meteorologice în luna iulie au fost preponderent satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Pentru maturizarea şi recoltarea culturilor de toamnă condiţiile au fost favorabile.

     Vremea foarte caldă şi fără precipitaţii esenţiale care s-a stabilit în ultimile zile ale lunii, a fost nefavorabilă pentru creşterea şi dezvoltrea culturilor prăşitoare şi legumicole, a contribuit la uscarea straturilor superioare ale solului, ofilirea culturilor în orele de zi.

     La sfîrşitul decadei a doua a lunii iulie (în termenii apropiaţi de cei obişnuiţi) culturile de toamnă au atins maturitatea deplină. Către sfîrşitul lunii gospodăriile agricole au finisat recoltarea culturilor cerealiere pe majoritatea cîmpurilor cercetate.

       La porumb în prima jumătate a lunii a continuat procesul de creştere a frunzelor, în a doua jumătate s-au semnalat fazele de formare şi înflorire a paniculului, înflorirea ştiuletelului. Din cauza insuficienţei de precipitaţii în luna iulie pe o mare parte a teritoriului republicii condiţiile de formare a boabelor la porumb s-au înrăutăţit, pe alocuri, preponderent în raioanele de sud, condiţiile au fost nefavorabile. Potrivit situaţiei de la 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile semănate cu porumb, în stratul cu grosimea de un metru al solului, s-au egalat, în fond, cu 65-115mm (75-95% din normă), pe alocuri, îndeosebi în raioanele de sud – 40-50mm (45-65 % din normă).

      La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii s-a semnalat faza formării inflorescenţei, în a doua jumătate – înflorirea. La 28 iulie a.c. rezervele de umezelă productivă pe terenurile cu culturi de floarea-soarelui  pe o mare parte a teritoriului republicii au fost satisfăcătoare şi au constituit în stratul de sol cu grosimea de un metru, în fond, 80-100 mm (70-105 % din normă), izolat în raioanele de est şi  sud-est ale republicii au scăzut pînă la 40-50 mm (35-60 % din normă).

     La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a semnalat îngroşarea rădăcinilor. La sfîrşitul lunii s-a semnalat încheierea lanului. Starea semănăturilor este, în fond, satisfăcătoare.

 

 

                   

  

                                             Şeful  CPA  T.Mironova