.

                                                     

                                           IANUARIE  - 2006

 

      În decursul lunii ianuarie 2006 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme rece, în decada a treia vreme foarte rece cu precipitaţii.

     Temperatura medie lunară a aerului a fost mai joasă de normă cu 2,5-3,5C şi a constituit în fond 5,5-8,0C frig, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani. În decada a treia a lunii ianuarie temperatura medie a aerului a fost mai joasă de normă cu 7-10C şi a constituit 10-14C frig, ce în medie se semnalează în această perioadă o dată în 10-20 ani.

      Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 4-10C căldură.

     Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 23-30C frig, ce se semnalează în medie o dată în      20-50 de ani.

     Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii ianuarie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 25-40 mm (75-130% din normă), izolat în raioanele de nord şi extreme de sud - 15-20 mm (55-70% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii au căzut în raionul staţiei meteorologice Leova 52 mm (175% din normă).

     La începutul lunii ianuarie pe o mare parte a teritoriul republicii cu excepţia raioanelor extreme de sud s-a semnalat formarea stratului de zăpadă, care s-a menţinut pe parcursul întregii luni. La sfîrşitul lunii grosimea  stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă pe o mare parte a teritoriului republicii a oscilat între 4-20 cm. În raioanele extreme de sud stratul de zăpadă în luna ianuarie s-a menţinut în decurs de 10-12 zile, iar la sfîrşitul lunii zăpada s-a topit.

     Adîncimea de îngheţ a solului  la situaţia din 31 ianuarie pe teritoriul republicii a oscilat între 16-58 cm.

     Culturile de toamnă pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaos.

    Condiţiile agrometeorologice pentru iernarea culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale în primele două decade ale lunii au fost în fond satisfăcătoare. Scăderea temperaturii minime a aerului în decada a treia a lunii ianuarie pînă la 23-30C frig a creat condiţii nefavorabile pentru iernatul culturilor pomicole şi a viţei de vie, iar în raioanele de sud şi a culturilor de toamnă. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 3-13C frig, fiind mai ridicată faţă de valoarea critică (15C frig).

                                                                                                       

 

                                                                Şeful   CPA  T. Mironova