.

 

 FEBRUARIE - 2006             

 

                                   

      În decursul lunii februarie 2006 pe teritoriul republicii s-a menţinut, în fond, vreme mai rece ca de obicei cu precipitaţii.

      Temperatura medie lunară a aerului pe o mare parte a teritoriului republicii a fost mai joasă de normă cu 1,0-1,7C, în raioanele extreme de sud - aproape de normă şi a constituit în fond 1,0-4,5C frig.

       Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 8-14C căldură.

     Temperatura minimă a aerului a scăzut, în fond, pînă la 16-23C frig. Izolat în raioanele centrale şi de est ea a constituit 24-25C frig, ceea ce se semnalează  în aceste raioane în medie o dată în 10-20 de ani.

     Precipitaţiile pe parcursul lunii au căzut îndeosebi sub formă de zăpadă şi lapoviţă. Suma lor pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 20-25 mm sau 70-95% din normă, în raioanele extreme de sud  şi izolat centrale 10-15 mm (20-50% din normă).

     Stratul de zăpadă stabil pe teritoriul republicii s-a menţinu, în fond, pe parcursul întregii luni, doar în raioanele extreme de sud s-a semnalat doar la mijlocul şi în ultimele zile ale lunii februarie. Grosimea medie a stratului de zăpadă pe teritoriul republicii a oscilat în fond între 4-24 cm. Potrivit situaţiei din 28 februarie grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă în jumătatea de nord a republicii s-a egalat cu 1-5 cm, la sudul republicii stratul de zăpadă a lipsit, ori grosimea lui nu a atins 0,5 cm.

   Condiţiile agrometeorologice pentru iernarea culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale în luna februarie au fost în fond satisfăcătoare. Culturile de toamnă pe o mare parte a teritoriului republicii pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaos. Doar în raioanele extreme de sud  aceste culturi în unele zile ale jumătăţii a doua a lunii au vegetat slab. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 1-9C frig, fiind mai ridicată faţă de valoarea critică (15C frig).

     Pentru diagnostigarea repetată a stării culturilor de toamnă în perioada iernării, la 20 februarie a.c., Serviciul Hidrometeorologic de Stat prin intermediul a 18 staţii şi 20 de posturi agrometeorologice a colectat probe pentru creşterea grîului şi orzului de toamnă în condiţii de laborator.

      Rezultatele creşterii au demonstrat, că datorită prezenţei stratului de zăpadă în luna februarie (5-15 cm), pe 90% din terenurile cercetate, pieirea culturilor de toamnă aflate în fond în faza de răsărire-frunza a treia nu a întrecut limita de 5-10% (norma naturală). Pe 10% din terenurile cercetate, îndeosebi în raioanele de sud şi sud-est, unde culturile de toamnă s-au aflat în faza de răsărire, iar stratul de zăpadă a lipsit (ori grosimea lui  a atins doar 1-2 cm), pieirea plantelor de grîu şi orz a constituit 15-30 %.

     Rezultatele creşterii probelor de grîu şi orz de toamnă, ridicate pe 20 februarie confirmă datele stabilite în urma creşterii probelor colectate anterior (28 ianuarie).

      Diagnosticarea corectă a stării culturilor şi a gradului de pierderi dă posibilitate să se diferenţieze sistemul de măsuri de întreţinere a culturilor în perioada de primăvară. Astfel unităţile agricole şi fermierii vor putea stabili la timp şi corect dozele de îngrăşăminte şi raportul între substanţele fertilizante la îngrăşările suplimentare, reieşind din condiţiile grele de iernare.

      Prin aceste măsuri se pot reduce în mare parte pagubele provocate de factorii nefavorabili din perioada iernării.

                                                                                   

                                                                 Şeful   CPA  T. Mironova