.

 

APRILIE  2006

 

Pe parcursul lunii aprilie 2006 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme moderat caldă cu precipitaţii.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în jumătatea de nord a republicii a fost cu 1,0-1,5C mai ridicată faţă de normă, în jumătatea de sud, în fond, s-a situat aproape de normă şi a constituit 10,5-11,5C căldură.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 20-25C căldură, iar temperatura minimă a scăzut pînă la 3C căldură 4C frig.

Trecerea stabilă a temperaturii medii diurne a aerului peste 10C căldură, care a condiţionat începutul vegetaţiei active a culturilor agricole pe teritoriul republicii, a avut loc la 17-18 aprilie, ceea ce în raioanele de nord ale republicii este cu o săptămînă mai devreme faţă de termenii medii multianuali, iar în raioanele centrale şi de sud aproape de termenii obişnuiţi.

 Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii aprilie în jumătatea de nord a republicii s-a egalat cu 40-70 mm  (125-185 % din normă), în jumătatea de sud, în fond, a constituit 20-35 mm (60-90% din normă).

În o mare parte a lunii condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi a viţei de vie, de asemenea pentru răsărirea sfeclei de zahăr, orzului de primăvară şi mazărei. Îngheţurile la suprafaţa solului pînă  la 2C frig, iar la înălţimea de 2 cm pînă la 1-50C frig, care s-au semnalat în ultimele 5 zile ale lunii, au prezentat pericol pentru vătămarea răsadului plantat în sol a culturilor legumicole şi tutun.

 Către sfîrşitul lunii la grîul de toamnă, în termeni obişnuiţi, s-a semnalat formarea paiului, izolat înfrăţirea. La culturile pomicole, în termeni obişnuiţi, s-a semnalat înflorirea, iar la viţa de vie umflarea ochiurilor. În prima jumătate a lunii aprilie vremea ploioasă  a reţinut semănatul culturilor cerealiere de primăvară şi a sfeclei de zahăr. Spre sfîrşitul lunii condiţiile pentru efectuarea semănatului s-au îmbunătăţit.

Conform situaţiei din 28 aprilie a.c. rezervele de umiditate productivă din sol pe terenurile cu culturi de toamnă în stratul arabil au constituit, în fond, 25-35 mm (80-130% din normă), în stratul cu grosimea de un metru al solului 120-200 mm (90-140% din normă).

Rezervele de umiditate productivă pe terenurile arătură de toamnă în stratul arabil al solului s-au egalat cu 25-50 mm  (norma 25-40 mm).

  

                                                                 Şeful   CPA  T. Mironova