.

                                               Septembrie -  2005

 

       În luna septembrie a.c. pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme caldă fără precipitaţii esenţiale.

      Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a depăşit valorile normei cu 1,0-2,5C şi a constituit 16,0-18,5C căldură. 

     Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 27-31C căldură, cea minimă a scăzut pînă la 4-10C căldură.

     Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii pe cea mai mare parte a teritoriului republicii a constituit 1-10 mm sau 5-25% din normă. Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în raionul postului agrometeorologic Vulcaneşti 33 mm (70% din normă).

     Astfel de condiţii ale vremii cu aşa regim de temperatură şi umiditate se semnalează pe teritoriul republicii în medie o dată în 10-15 ani (ani analogi: 1982,1994).

    Condiţiile meteorologice ale lunii septembrie pe cea mai mare parte a teritoriului republicii au contribuit la uscarea straturilor superioare ale solului şi au creat condiţii nefavorabile pentru pregătirea terenurilor şi semănatul culturilor de toamnă. Condiţii similare s-au semnalat în anii 1982 şi 1986. Semănatul culturilor de toamnă după 10 octombrie este însoţit de risc, deoarece aceste culturi vor intra în iarnă insuficient de dezvoltate şi astfel creşte probabilitatea vătămării lor sub acţiunea temperaturilor scăzute de iarnă.

     Rezervele de umiditate productivă pe terenurile cu arătură de toamnă în stratul arabil al solului potrivit situaţiei de la 28 septembrie a.c., au constituit în fond  5-15 mm (10-60% din normă), doar în unele raioane de nord şi de sud 20-25 mm (90-125% din normă). În stratul cu grosimea de un metru al solului, rezervele de umiditate productivă pe terenurile cu arătură de toamnă au constituit în fond 75-130 mm sau 85-125% din normă, izolat în raioanele centrale ele nu au depăşit 15-60 mm  (30-65% din normă).

Condiţiile agrometeorologice ale lunii septembrie au fost favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr, precum şi coacerea legumelor şi fructelor.

 

                                                                  Şeful   CPA  T. Mironova