.

                                             N O I E M B R I E  -    2005                    

 

       În luna noiembrie a.c. pe teritoriul republicii s-a menţinut, în fond, vreme moderat caldă cu precipitaţii.

       Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost aproape de normă şi a constituit 2,5-4,5C căldură. 

      Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 12-16C căldură, cea minimă a scăzut pînă la 6-11C frig.

      Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii a constituit în fond 35-60 mm sau 80-155% din normă.        

       La 20 noiembrie aproape pretutindeni pe teritoriul republicii s-a stabilit stratul de zăpadă. La 25 noiembrie în jumătatea de sud a republicii, iar la 26-27 noiembrie în jumătatea de nord a republicii zăpada s-a topit. Grosimea stratului de zăpadă în această perioadă a constituit în fond 1-3 cm, în unele raioane de sud-est (SM Ştefan-Vodă) şi izolat în raioanele de nord (SM Briceni) grosimea lui a atins 6-8 cm.

       Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin 3C, ce caracterizează încetarea vegetaţiei culturilor de toamnă, a avut loc la 18-19 noiembrie, ce e cu 5-10 zile mai devreme de datele medii multianuale.

      Spre momentul încetării vegetaţiei, pe 82% din semănături, cercetate de colaboratorii staţiilor meteorologice şi posturilor agrometeorologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat amplasate uniform pe întreg teritoriul republicii, la culturile de toamnă s-au semnalat fazele răsărire-frunza a treia, pe 11% din suprafeţele cercetate la culturile de toamnă a început înfrăţirea, în unele raioane de nord s-a semnalat doar încolţirea seminţelor (7 %).Dezvoltarea culturilor de toamnă în anul curent are loc, în fond, cu 1-1,5 luni mai tîrziu de termenii obişnuiţi, izolat în raioanele centrale şi de sud culturile de toamnă rămîn în dezvoltare cu 2 luni.

       Rezervele de umiditate productivă în stratul arabil al solului potrivit situaţiei de la 28 noiembrie a.c., au fost, în fond, bune şi au constituit 30-55 mm, în stratul cu grosimea de un metru al solului 110-185 mm. 

 

                                                                Şeful   CPA  T. Mironova