.

                                                

                                                     IUNIE - 2005

 

    În luna iunie pe teritoriul republicii s-a menţinut, în fond, vreme moderat caldă cu precipitaţii. În legătură cu aversele de ploaie care au căzut pe 17-18 iunie, izolat puternice cu grindină şi intensificarea vîntului însoţit de furtună în raioanele Nisporeni, Şoldaneşti, Floreşti, Rezina, Soroca, Cahul şi mun. Chişinău, au fost semnalate pagube ale unor semănături cu grîu de toamnă, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr a livezilor etc. De asemenea au fost dăunate liniile pentru transportul de energie electrică, spălate drumurile, inundate şi deteriorate case de locuit şi alte construcţii.

    Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost sub valorile normei cu 0,5-1,0C şi a constituit 17,5-19,0C căldură. 

    Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 28-32C căldură. Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 5-10C căldură.

    Precipitaţiile pe parcursul lunii au avut preponderent caracter de averse. Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii iunie a constituit pe teritoriul republicii în fond 35-85 mm, sau 75-125% din normă. În unele raioane centrale cantitatea precipitaţiilor a atins 105-110 mm, sau 150-180% din cantitatea medie multianuală.

    Condiţiile meteorologice în luna iunie au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Spre sfîrşitul lunii, pe 50% din suprafeţele cercetate la grîul de toamnă s-a semnalat coacerea în ceară, pe semănăturile mai tirzii coacerea în lapte, la porumb a continuat formarea frunzelor, spre sfîrşitul lunii pe multe semănături s-a format frunza a 11-13-a. Dezvoltarea culturilor agricole are loc în termeni apropiaţi de datele medii multianuale. Starea culturilor agricole, în fond, este bună, izolat din cauza îmburuienirii semănăturilor satisfăcătoare.

    Rezervele de umiditate productivă pe semănăturile cu culturi de toamnă, în stratul cu grosimea de un metru al solului, potrivit situaţiei de la 28 iunie a.c., s-au egalat în fond cu 85-115 mm, sau 95-145% din normă, izolat în raioanele de nord şi de sud 135-145 mm, ce constituie 170-215 % din cantitatea medie multianuală.

     Rezervele de umiditate productivă pe semănăturile cu porumb, în stratul cu grosimea de jumătate de metru al solului au constituit în fond 50-85 mm (80-140% din normă), în stratul cu grosimea de un metru 110-180 mm (95-135% din normă).

                                                                     Şeful   CPA  T. Mironova