.

                                                                      

                                   APRILIE  -  2005

 

            În majoritatea zilelor a lunii aprilie pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme moderat caldă. În jumătatea a doua a lunii pretutindeni au căzut precipitaţii, izolat puternice.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii s-a situat în jur de normă şi a constituit în teritoriu 9,5-11,0ºC căldură.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 22-25ºC căldură.  Temperatura minimă a aerului pe teritoriul republicii a scăzut pînă la 2-7ºC frig.

            Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii aprilie în cea mai mare parte a teritoriului republicii a constituit în fond 30-90 mm, sau 1-2 norme lunare, doar izolat în raioanele extreme de sud cantitatea lor s-a egalat cu 15-20 mm (45-55% din normă).

            Condiţiile meteorologice o mare parte a lunii au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole şi a viîei de vie, precum şi pentru apariţia plantulelor sfeclei de zahăr, a orzului de primăvară şi mazării.

            Vegetaţia activă a culturilor agricole (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10ºC căldură) a început pe teritoriul republicii pe 8-9 aprilie, fiind cu 1-2 săptămîni mai devreme de datele medii multianuale.

            Pe 22-24 aprilie, pe teritoriul republicii s-au atestat îngheţuri de scurtă durată, intensitatea cărora a atins în aer 2ºC frig, iar la suprafaţa solului temperatura a scăzut pînă la 3-7ºC frig. În unele raioane de nord a căzut zăpadă, izolat grosimea stratului a atins 7-15 cm, ce se semanalează pentru prima dată pe parcursul întregii perioade de observaţii. În raioanele de nord ale republicii îngheţurile izolat au generat pagube neînsemnate a plantaţiilor de nuc, pomilor înfloriţi (cireşul, caisul). În raionul Drochia, pe unele cîmpuri au fost depistată dăunarea plantulelor sfeclei de zahăr pînă la 10%.

            Rezervele de umiditate productivă în solul semănat cu culturi de toamnă la sfîrşitul lunii aprilie au fost, în fond, bune şi în stratul arabil au constituit 20-45 mm (115-160% din normă), în statul cu adîncimea de un metru – 120-185 mm (100-135% din normă). În arătură de toamnă şi pe terenurile semănate cu porumb rezervele de umiditate productive au fost bune şi în statul arabil al solului s-au egatat cu 35-40mm, în stratul cu adîncimea de un metru 120-185mm.

 

 

                                                                     Şeful   CPA  T. Mironova