Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol

 pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă

din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2021

 

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul perioadei de vegetație rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătura de toamnă vor constitui în fond 110-175 mm (80-135% din normă):

      în raioanele de nord ale țării 120-175 mm (90-135% din normă);

      în raioanele de centru 130-170 mm (80-120% din normă);

        în raioanele de sud 110-150 mm (80-100% din normă).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ