Notă informativă

 

În  perioada  02-05  decembrie  2014,  în  or.  Geneva,  Elveţia  a  avut  loc  cea  de-a 8-a Reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite (UNECE) privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale, cât şi Şedinţa Biroului Convenţiei.

La aceste reuniuni, au participat peste 30 de state membre la Convenţia (UNECE), printre care şi Republica Moldova, care a fost reprezentată de o delegaţie în frunte cu Ministrul Mediului, d-na Ţapiş Valentina, d-nul Gîlcă Gavril, şef al Direcţiei Monitoring a Calităţii Mediului a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, dumnealui fiind Punct Focal al Convenţiei UNECE, cât şi d-na Ştirbu Svetlana, Prim-vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

În cadrul Conferinţei, dna Valentina Ţapiş a ţinut un discurs, prin care a ţinut să evidențieze importanţa Programului de Asistenţă în aplicarea durabilă a Convenţiei UNECE. Totodată s-a menţionat că Republica Moldova a învățat să identifice industriile cu activități periculoase care cad sub incidenţa Convenției. Cu suport suplimentar din partea Programului de Asistență a fost modernizată legislația în domeniu, au fost elaborate standarde și metode necesare autorităților naționale în asigurarea siguranței industriale în cazurile când sunt implicate activități periculoase.

D-na Ştirbu Svetlana, a făcut o prezentare privind realizările obţinute de către Republica Moldova în cadrul Proiectului Delta Dunării, proiect implementat în cadrul Programului de Asistenţă al Convenţiei UNECE privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale. Totodată D-na Ştirbu, a fost aleasă în calitate de vice-preşedinte al Biroului şi al Conferinței Părţilor.

 

Dl Gîlcă Gavril în calitate de Punct Focal al acestei Convenţii a participat activ la sesiunile Şedinței Biroului Convenţiei, unde Moldova s-a manifestat ca fiind o ţară foarte activă. Reuniunea a oferit o oportunitate de a revizui activitatea în temeiul Convenţiei şi a stabili direcţiile şi priorităţile viitoare. Deciziile-cheie care care au fost luate în cadrul reuniunii Conferinţei părţilor:

 -  Adoptarea anexei I la Convenţia privind substanţele periculoase în sensul definirii activităţilor periculoase;

 -  Luarea deciziilor cu privire la prevederile şi problemele care vor proceda la modificarea Convenţiei.

 Pregătirea elementelor de orientare către Conferinţa Părţilor, care cuprind soluţii pentru a gestiona respectarea şi utilizarea terenurilor.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ