Buletin Hidrologic

pentru luna septembrie 2018

 

Regimul hidrologic al lunii septembrie s-a caracterizat astfel:

                                              Scurgerea apei în râuri a fost:

Râul Nistru  peste  normă  şi a  constituit pe sectoare :

-     s.  Naslavcea -   or. Dubasari    -  60-65%;

-    or. Dubasari   -   or. Benderi      -  65- 70%;

-    or. Benderi     -   s.  Talmaza      -  65-75%;

-    s.  Talmaza     -   s.  Tudora        - 70-75%.  

Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  15-30%.

Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  29% .

Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  45 %.

Râul Prut     peste  normă  şi a  constituit pe sectorul:

-           s. Criva         -    or.  Costeşti    -  70 - 85%;

-          or. Costeşti    -    or.  Ungheni   -  85 - 90%;

-          or. Ungheni   -    or. Cahul         - 80 - 95%;

-          or. Cahul       -    s.   Gurgulesti -  80 - 85%.

 În râul Prut

La sfârşitul primei decade a lunii septembrie în legătură cu micşorarea debitului deversat din Lacul de Acumulare Costeşti-Stânca de la 106 m3/s pâna la 55.5 m3/s, a avut loc scăderea nivelului apei pe sectoarele:

-          or. Costeşti or. Ungheni   -  0.45 0.65 m;

-          or. Ungheni or. Cahul       - 0.95 1.20 m;

-          or. Cahul   s.  Gurgulesti    - 0.90 1.10 m.

La mijlocul decadei a doua a lunii septembrie în legătură cu precipitațiile căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina), pe sectorul s. Criva or. Costeşti  s-a format o viitură pluvială cu creşterea nivelului apei cu circa 0.5 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii august nu sau înregistrat.

 

Şeful Direcţiei Hidrologie                   V. Cazac

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ