Buletin Hidrologic

pentru luna august 2018

 

Regimul hidrologic al lunii august s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri a fost:

Râul Nistru peste normă și a constituit pe sectoare:

- s. Naslavcea - or. Dubasari - 90,0-110%

- or. Dubasari- or. Benderi - 100-110%

- or. Benderi - s. Talmaza - 80,0-90,0%

- s. Talmaza - s. Tudora - 75,0-85,0%.

Râul Răut a fost mai joasă de normă şi a constituit 30-50%.

Râul Bâc a fost mai joasă de normă si a constituit 24,6%.

Râul Botna a fost mai joasa de normă si a constituit 50,0 %

Râul Prut peste normă și a constituit pe sectorul:

- s. Criva or. Costești - 150 - 160%;

- or. Costești or. Ungheni - 130-150%;

- or. Cahul s. Giurgiulesti - 125-145%.

În râul Nistru în prima decadă a lunii august în legătură cu micșorarea deversării apei din Lacurile de Acumulare Dnestrovsc și Dubăsari până la 130 m3/s, a avut loc scaderea nivelului apei și a constituit pe sectorul:

- s. Naslavcea or. Camenca cu 2,3-2,9 m;

- or. Dubăsari s. Talmaza cu 2,3-2,7 m;

- s. Talmaza s. Palanca cu 0,5-0,8 m.

În râul Prut la începutul primei decade a lunii august s-a format o viitură pluvială cu creşterea nivelului apei în secţiunea de măsurare a postului hidrologic Şirăuţi de circa 1.2 m. şi debitul maximal de circa 590 m3/s.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

În timpul viiturilor pluviale, a fost mărit debitul de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 440 m3/s.

Creşterea generală a nivelului apei a constituit:

- or. Costești or. Ungheni cu 2,5 3,0 m;

- or. Ungheni or. Cahul cu 1,0 1,5 m;

- or. Cahul gura de vărsare cu 0,4 0,8 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii august nu s-au înregistrat.

 

Şeful Direcţiei Hidrologie                   V. Cazac

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ