Buletin Hidrologic

pentru luna martie 2019

 

Regimul hidrologic al lunii martie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri a fost:

Râul Nistru sub normă şi a constituit pe sectoarele:

- s. Naslavcea - or. Dubăsari - 65-70%;

- or. Dubasari - or. Bender    - 70-80%;

- or. Bender - s. Talmaza      - 60-70%;

- s. Talmaza - s. Tudora       - 60-65%.

Râul Răut a fost semnificativ mai joasă de normă şi a constituit 15%-25%.

Râul Bâc a fost semnificativ mai joasă de normă si a constituit 22%.

Râul Prut aproape de normă şi a constituit pe sectoarele:

- s. Criva      -  or. Costeşti   - 90-95%;

- or. Costeşti -  or. Ungheni  - 115-125%;

- or. Ungheni - or. Cahul      - 85-95%;

- or. Cahul    -  s. Gurgulesti - 95-105%.

Râul Nistru

La mijlocul decadei a II-a a lunii martie în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 400 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

- s. Naslavcea or. Camenca cu 1.0 - 1.25 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

Totodată în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari până la 260 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

- or. Dubăsari s. Tudora cu 0.4 - 0.7 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

Râul Prut

La sfârșitul primei decade a lunii martie în legătură cu începutul Apelor Mari de Primăvară și precipitațiilor căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

- s. Criva or. Costești cu circa 1.0 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La începutul decadei a II-a a lunii martie în legătură cu micșorarea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 45.0 m3/s, a avut loc scăderea nivelului apei pe sectoarele:

- or. Costești or. Cantemir cu 0.3 - 0.6 m;

- or. Cantemir gura de vărsare a râului cu 0.2 0.4 m.

La mijlocul decadei a II-a a lunii martie în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 92.0 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectoarele:

- or. Costești or. Ungheni cu 0.4 - 0.7 m;

- or. Ungheni or. Cahul cu 0.6 - 0.9 m;

- or. Cahul gura de vărsare a râului cu 0.4 - 0.5 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La mijlocul decadei a III-a a lunii martie în legătură cu micșorarea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca până la 39.0 m3/s a avut loc scăderea nivelului apei pe sectorul:

- or. Costești s. Leușeni cu 0.45 - 0.70 m.

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii nu s-au înregistrat.

 

Şef Centrul Hidrologie                                                                  V. Cazac

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18