Buletin Hidrologic

pentru luna februarie 2019

 

Regimul hidrologic al lunii februarie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri a fost:

Râul Nistru sub normă şi a constituit pe sectoarele:

- s. Naslavcea - or. Dubăsari - 60-70%;

- or. Dubasari - or. Bender    - 75-85%;

- or. Bender - s. Talmaza      - 70-80%;

- s. Talmaza - s. Tudora       - 65-75%.

Râul Răut a fost semnificativ mai joasă de normă şi a constituit 25%-35%.

Râul Bâc a fost semnificativ mai joasă de normă şi a constituit 23%.

Râul Prut aproape de normă şi a constituit pe sectoarele:

- s. Criva - or. Costeşti       - 120 - 140%;

- or. Costeşti - or. Ungheni - 95 - 105%;

- or. Ungheni - or. Cahul    - 90 - 100%;

- or. Cahul - s. Gurgulesti    - 90 - 95%.

Râul Prut

La mijlocul primei decade a lunii februarie, ca urmare a a distrugerii formațiunilor de gheată a avut loc creșterea nivelului apei la postul hidrologic Șirăuți cu circa 0.8 m.
În decada a doua a lunii februarie, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca până la 72,0 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectoarele:

- or. Costești or. Ungheni cu 0.4 - 0.6 m;

- or. Ungheni gura de vărsare a râului cu 0.8 - 1.25 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
 

Râul Nistru

La mijlocul primei decade a lunii februarie, ca urmare a măririi deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk până la 250 m3/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

- s. Naslavcea or. Dubăsari cu circa 0.8 m.

- or. Dubăsari gura de vărsare a râului cu 0.5 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii nu s-au înregistrat.

 

Şef Centrul Hidrologic                   V. Cazac

 

Tel: 0(22) 77-35-18