Buletin Hidrologic

pentru luna ianuarie 2019

 

Regimul hidrologic al lunii ianuarie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri a fost:

Râul Nistru sub normă şi a constituit pe sectoarele:

-    s. Naslavcea - or. Dubăsari - 55-60%;

-    or. Dubasari - or. Bender    - 65-70%;

-    or. Bender - s. Talmaza      - 70-75%;

-    s. Talmaza - s. Tudora       - 65-75%.

Râul Răut a fost mai joasă de normă şi a constituit 20%-35%.

Râul Bâc a fost mai joasă de normă si a constituit 20%.

Râul Prut sub normă şi a constituit pe sectoarele:

-   s. Criva       - or. Costeşti   - 95 - 100%;

-   or. Costeşti  - or. Ungheni  - 65 - 70%;

-   or. Ungheni - or. Cahul      - 60 - 70%;

-   or. Cahul    -  s. Gurgulesti -  55 - 65%.

Râul Prut

La mijlocul primei decade a lunii ianuarie, ca urmare a răcirii vremii în râurile și bazine acvatice din țară au apărut primile formațiuni de gheată gheață la mal, năboi.
În legătura cu intensificarea formării gheții în rîurile și bazine acvatice din țară a avut loc formarea zăporului în sectorul postului hidrologic Leova, care s-a manifestat prin creșterea nivelului apei cu circa 1.0 m. În râurile și bazine acvatice din țară formațiunile de gheață sub formă de pod de gheață întrerupt și pod de gheață cu ochiuri sau menținut pe parcursul a toată luna ianuarie.

 

Râul Nistru

La mijlocul primei decade a lunii ianuarie, ca urmare a răcirii vremii în râurile și bazine acvatice din țară au apărut primile formațiuni de gheată gheață la mal, năboi.
În legătura cu intensificarea formării gheții în rîurile și bazine acvatice din țară a avut loc formarea zăporului în sectorul postului hidrologic Camenca, care s-a manifestat prin creșterea nivelului apei cu circa 1.2 m. În râurile și bazine acvatice din țară formațiunile de gheață sub formă de pod de gheață întrerupt și pod de gheață cu ochiuri sau menținut pe parcursul a toată luna ianuarie.

La sfârșitul decadei a treia a lunii ianuarie a fost emis cod galben în legătura cu încălzirea vremii, în râurile şi bazinele acvatice din ţară a început distrugerea treptată a formațiunilor de gheață. Gheața a devenit subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea a prezentat pericol sporit.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii nu s-au înregistrat.

 

Şeful Direcţiei Hidrologie                   V. Cazac

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ