Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol

 pe terenurile cu culturi de toamnă şi arătură de toamnă

din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetaţie în anul 2020

 

Analiza condiţiilor meteorologice precedente, a celor prognozate şi calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul primăverii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă şi arătură de toamnă vor constitui în fond 90-130 mm (70-90% din normă), izolat, preponderent în nordul ţării - 145-155 mm (100-130% din normă).

 

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ