Prognoza roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2021
 

  

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării florii-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2021 va constitui 18-20 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 18 ch/ha)

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ