Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe

pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2021

 

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ţinând cont de condiţiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetaţie a dezvoltării porumbului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe ţară în anul 2021 va constitui 46-50 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 33 ch/ha).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ