Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Cercetare şi Dezvoltare

ro en ru Principal                                                                                                                                       

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

  Riscul îngheţului şi brumei pe teritoriul Republicii Moldova

 


Hazardurile meteo-climatice din semestrul cald al anului
pe teritoriul Republicii Moldova


Specificul unor indici meteorologici.
Radiaţia ultravioletă. Indicele UV

 


Starea poluării aerului atmosferic în orașele republicii pentru luna martie 2012
(harta interactivă)


  Rugurile un pericol pentru populaţie si mediul înconjurător

 


Caracterizarea codurilor internaționale cu 4 culori, instituite
de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în activitatea sa


  Impactul poluării aerului atmosferic asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

 


Arderea miriştii dezastrul mediului înconjurător!

 


Harta indicelui de radiaţie ultravioletă (ANM, DWD)


Comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat
privind depistarea urmelor de iod radioactiv în probele de aerosoli


  Informaţie privind radioactivitatea mediului în Republica Moldova

 


  Prezenţa prafului prezenţa bolilor!

 


 

 

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite