Informaţie cu privire la pericolul de incendiu

 

Sezonul cu risc sporit de incendiu începe din momentul topirii stratului de zăpadă în păduri şi continuă pînă la instaurarea în toamnă a perioadei stabile ploioase sau pînă la formarea stratului de zăpadă.

Pericolul de incendiu în păduri se caracterizează printr-un calificativ numeric obiectiv, numit indicator meteorologic complex al pericolului de incendiu.

Acest indicator reprezintă suma valorilor produsului temperaturii aerului şi deficitului punctului de rouă (caracteristica umidităţii aerului), calculat pentru fiecare zi uscată, începînd cu ultima zi cu ploi, cînd cantitatea de precipitaţii a atins şi depăşit 3 mm.

Indicatorul pericolului de incendiu poate varia de la 1C la mii de grade, iar în perioadele îndelungate uscate şi cu temperaturi înalte valoarea lui poate întrece 10000C. Pentru caracterizarea nivelului pericolului de incendiu, diapazonul valorilor posibile ale indicatorului de incendiu se împarte în 5 intervale, numite clase ale pericolului de incendiu.

 

Clasa pericolului de incendiu

Valoarea indicatorului pericolului de incendiu,

Nivelul pericolului de incendiu

I

1-300

Lipseşte

II

301-1000

Scăzut

III

1001-4000

Mediu

IV

4001-10000

Înalt

V

≥10000

Extrem

 

În cazul creşterii pericolului de incendiu şi în cazul în care se prevede un nivel ridicat al pericolului de incendiu, agenţii economici în subordinea cărora se află suprafeţele împădurite iau măsurile respective pentru împiedicarea declanşării incendiilor în păduri.

          

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ