I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie

pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 22 februarie 2021

 

Pentru   stabilirea   stării   pomilor   fructiferi   şi   viţei   de  vie   în   perioada  iernatului, pe 22 februarie 2021 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza acestora.

Rezultatele creşterii au demonstrat că procesul de iernare în fond a decurs bine.

Pe  cea  mai  mare  parte  a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 4-9%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 5-10%, fiind sub norma naturală (20%).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ