I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova

 la situaţia din 22 februarie 2021

 

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 22 februarie 2021 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar local pieirea acestora a constituit 1-8%, fiind mai mică decât norma naturală (10%).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ