Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

 

  

.  

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

 

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  01.08.2021

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  31.07.2021

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  30.07.2021

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii august

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna august se  caracterizează ca perioada cu nivelul  scăzut al apei pe întreg  teritoriul  țării. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpați din Ucraina  cât și pe teritoriul  Republicii Moldova.

Etiajul- este faza  regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 10 zile.

 Nivelurile minime de apă de obicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august  se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în râul Prut  îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de înclinare e mare.

Regimul scurgerii  apei în  râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

            Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2020) – 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233 %).

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2020) – 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din normă),

2010 (175 % din normă) și 2018 (152%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2020) –1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%), 2019 (60,8%), 2020 (51,1%).

            Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2020) – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 (28,6%), 2019 (43,9%).

Debitele medii   pentru  aceasta   luna   constitue:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

           medii lunare constituie 309 m3/s;

           maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

           minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).

           Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

           Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

           minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).          

           Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3/s (a.1985) şi 791 m3/s (a.1980).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

           medii lunare constituie 78.4 m3/s;

           maximul absolut – 1820 m3/s

           minimul absolut – 16.0 m3/s

          Debitele  medii  lunare  de  apă   variază   în   limitele  de la  22.2 mm3/s2688 m3/s (a.2005).

 

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma               –  0.82 m3/s,

maximul absolut –  9.63 m3/s (13.08.1974), 

minimul absolut  –  0,064 m3/s (31.08.2016).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma               –  4.78 m3/s,

maximul absolut –  109 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut  –   0.00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1957).

 

r.Ichel – s.Goian:

 

norma               –  0.33 m3/s,

maximul absolut – 28.0 m3/s (19.08.2005), 

minimul absolut  – 0.00 m3/s(01-31.08.1993, 2001).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma               – 0.58 m3/s,

maximul absolut – 25.7 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut  – 0,00 m3/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959,

                                            18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).

 

r.Vilia – s.Bălăsinești:

 

norma               –  0.44 m3/s,

maximul absolut – 24.3 m3/s (20,21.08.1972),

minimul absolut  –  0.001 m3/s (3,4.08.1957).

 

 

 

                                                            Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi

 

Septembrieie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

 

   Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

          Arhiva buletin hidrologic săptămînal ;       

  

   Buletin Hidrologic pentru luna iunie 2021

          Arhiva buletin hidrologic lunar              

  

   NOTĂ privind regimul hidrologic pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de primăvară a anului 2021

          Arhiva buletin hidrologic pentru            

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite