Administraţia Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoză hidrologică

20.09.2019 10:00

În legatură cu stabilirea etiajului de toamnă, în râurile Republicii Moldova, în intervalul 20– 27 septembrie se va menţine scurgere scăzută:

- în r. Nistru – 40-55% din valorile medii multianuale;

- în r. Prut – 30-55% din valorile medii multianuale;

- în râurile mici ale țării – 25-35% din valorile medii multianuale.

Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă.

 

Şef Centrul Hidrologic            V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

 

   Nivelul apei în râuri

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

20 septembrie 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

20 septembrie 2019
   

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

19 septembrie 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

19 septembrie 2019
   

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

18 septembrie 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

18 septembrie 2019
   

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii septembrie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna septembrie se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul Republicii Moldova ce inițiază Etiajul de toamnă care este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în munții Carpați din Ukraina cît și pe teritoriul țarii.

Etiajul de toamnă - este faza regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna se mentine de la sfirsitul apelor mari de primavara pina la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pina la începerea sezonului de iarnă, care se manifesta prin aparitia fenomenelor de inghet.

Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna septembrie se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.

Pericolul de inundații în râul Prut îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii apei in rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din normă), 2008 (143% din normă).

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123% din normă), 2010 (142% din normă).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1973, 1983, 1984 (41,3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61,5%), 2015 (64,2%) și 2016 (69,3%), 2017 (50,7%), 2018 (58,4%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55% din valorile medii multianuale):

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%), 2015 (35.0%) și 2016 (33,1%).

 

Debitele medii pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 274 m3/s;

maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3 (a.1984) şi 592 m3/s (a.1996).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 63,8 m3/s;

maximul absolut – 1260 m3/s (10.09.1996);

minimul absolut – 15,2 m3/s (15,18.09.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17,7 m3/s (a.2012) până la 170 m3/s (a.1996).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 0,99 m3/s,
maximul absolut – 14,9 m3/s (25.09.1996),
minimul absolut – 0,092 m3/s (08.09.1983).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma – 6,45 m3/s,
maximul absolut – 135 m3/s (08.09.1989),
minimul absolut – 0,20 m3/s (19-27.09.1959).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma – 0,69 m3/s,
maximul absolut – 45,7 m3/s (09.09.1989),
minimul absolut – 0,010 m3/s (08.09.2007).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma – 0,54 m3/s,
maximul absolut – 18,8 m3/s (17.09.1957),
minimul absolut – 0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

r. Vilia – s. Bălăsineşti:

norma – 0,50 m3/s,
maximul absolut – 5,66 m3/s (30,21.08.1972),
minimul absolut – 0,002 m3/s (3,4.08.1957).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

2019

Buletin Hidrologic pentru luna august 2019

Buletin Hidrologic pentru luna iulie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna iunie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna mai 2019

Buletin Hidrologic pentru luna martie 2019

Apele mari de primăvară 2019

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2019

2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru octombrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru septembrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2018

Buletin hidrologic cu privire la apele mari de primăvară 2018

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite