Administraţia Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

24.05.2019 13:00

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea averselor

Centrul Hidrologic prognozează:

în perioada  24-25 mai

formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţia la starea barajelor.

 

24.05.2019 10:30

În egătură cu Decizia Administraţiei Centraei Hidroeectrice  Dubăsari de a  mări voumu  deversării  apei din acu de Acumuare Dubăsari (r.Nistru)  pâna a 1100 m3/s.

Centru Hidroogic  Avertizează !!!

Că în perioada    24- 30 mai 2019, se va propaga  unda de viitură cu  creșterea în continuare a  niveuui  apei  în râu  Nistru,  faţă de niveu apei din data de 22 mai 2019  pe sectoru:

-         or.  Dubăsari – or. Bender  cu  2.8 - 3.3 m;

-         or.  Bender –     s. Tamaza cu  1.5 - 2.5 m.                                   

Izoat apa va ieşi  în uncă.

Şef Centrul Hidrologic            V. Cazac

23.05.2019 10:30

În legătură cu  Decizia  Administraţiei CHE  Costeşti –Stânca de a  mări volumul  deversării  apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stînca (r.Prut) până la  550 m3/s,

Centrul Hidrologic avertizează, că  în intervalul 23  - 27 mai:

va creşte nivelul apei pe sectorul: 

or.Costeşti – or. Ungheni  cu 2.5 – 2.7 m,

faţă de nivelul din  23 mai.                                                             

Izolat în locurile joase  apa va ieşi  în luncă.

 

Şefa Direcţiei Prognoze Hidrologice         V. Cereş

22.05.2019 11:00

În legătură cu decizia Agenţiei Resurselor de Apă din Ucraina de a  mări volumul  deversării  apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (r.Nistru)  pâna la 1100 m3/s, în perioada    22- 29 mai.

Centrul Hidrologic  avertizează:

creşterea în continuare a  nivelului apei faţă de nivelul din data 22 mai 2019  pe sectorul

s.  Naslavcea – or. Dubăsari cu 1.2 - 1.8 m.                                   

Izolat în locurile joase  apa va ieşi  în luncă.

     

21.05.2019 11:00

În legătură cu  Decizia  Întreprinderei de Stat „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca” de a  mări volumul  deversării  apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stînca (r.Prut) pînă la  550 m3/s,

 Centrul Hidrologic avertizează,

 că  în intervalul 21 - 29 mai propagarea  undei  de viitură   şi creşterea  nivelului apei  faţă  de nivelul  din 21 mai  2019  pe sectorul:

or. Ungheni – or. Leova     cu   1.0 - 2.0 m;

or. Leova    – or. Cantemir cu   0.5-  1.0 m.

 În locuri  joase  apa va ieşi  în luncă.     

 

Şef Centrul Hidrologic            V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în râuri

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

Niveilurile şi Debite de apă în râurile din Republica Moldova

24 mai 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe răurile Nistru, Prut şi Dunăre
Privind informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari si C-Stânca

24 mai 2019
   

Niveilurile şi Debite de apă în râurile din Republica Moldova

23 mai 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe răurile Nistru, Prut şi Dunăre
Privind informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari si C-Stânca

23 mai 2019
   

Niveilurile şi Debite de apă în râurile din Republica Moldova

22 mai 2019

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe răurile Nistru, Prut şi Dunăre
2rmaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari si C-Stânca

22 mai 2019
   

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii mai

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale.

Viitură pluvial㠖 creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenșiale.

Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunii aprilie – cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții naturale de viață pentru ecosistemele existente.

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50%, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1970 (230%), 1978 (153%), 1989 (200%), 2005 (153%), 2008 (162%).

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1991 (214%), 1996 (145%), 1998 (218%), 2010 (173%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1968, 1974, 1986, 1987 (38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 (53,2%).

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 (52,0%), 2018 (41,4%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

Pe r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 357 m3/s;

maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

minimul absolut – 86,0 m3/s (02.05.1987).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut – 86,0 m3/s (10.05.2011).

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

 

Pe r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 117 m3/s;

maximul absolut – 1980 m3/s (22.05.1998);

minimul absolut – 26,4 m3/s (30.05.2000).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42,5 m3/s (a.2000) până la 242 m3/s (a.1998).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 1,06 m3/s,
maximul absolut – 13,3 m3/s (08.05.2005),
minimul absolut - 0,14 m3/s (31.05.2015).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma – 6,35 m3/s,
maximul absolut – 98,6 m3/s (08.05.2005),
minimul absolut - 0,20 m3/s (17.05.1959).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma – 0,95 m3/s,
maximul absolut – 20,4 m3/s (10.05.1981),
minimul absolut – 0,025 m3/s (01.05.2010).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma – 0,77 m3/s,
maximul absolut – 25,8 m3/s (25.05.1967),
minimul absolut - 0,0 m3/s (3-6.05, 16-22.05.1950,
29-30.05.1958).

r. Vilia – s. Bălăsineşti:

norma – 0,56 m3/s,
maximul absolut – 9,82 m3/s (26.05.1982),
minimul absolut - 0,008 m3/s (31.05.1958).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

2019

Buletin Hidrologic pentru luna martie 2019

Apele mari de primăvară 2019

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2019

2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru octombrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru septembrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2018

Buletin hidrologic cu privire la apele mari de primăvară 2018

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite