Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

 

4.05.2021 12:00

În legătură cu mărirea volumului deversării  apei din lacul de acumulare Costeşti-Stânca (r.Prut) pînă la  130 m3/s,

 Centrul Hidrologic prognozează, în intervalul 04-21 mai, creşterea nivelului apei față de nivelul din 04 mai, pe sectoarele: 

-  or. Costeşti – or. Ungheni  cu 0.4 -0.6 m;

-  or. Ungheni – or. Cantemir cu 0.9- 1.4 m;

-  or. Cantemir –  s. Brânza cu 0.5- 1.2 m.

Apa se va scurge în limitele albiei minore.

 

                                                    Şef al Centrului Hidrologic              A. Coronovschi

 

.  

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

 

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  16.05.2021

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  15.05.2021

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  14.05.2021

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii mai  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale.

Viitură pluvial㠖 creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torențiale.

Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunei aprilie – cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune în aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții naturale de viață pentru ecosistemele existente.

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne aceeași.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru–postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) –1970(230%),1978(153%), 1989 (200%),2005 (153%), 2008 (162 %), 2019 (190%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) – 1991 (214%),1996(145%),1998 (218%),2010 (173%), 2019 (261%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) – 1968,1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 ( 53,2%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) – 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 ( 52,0%), 2018 (41,4%).

 

Debitele pentru aceasta luna constituie:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie 357 m3/s;

                                                                 maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

                                                                 minimul absolut – 72.0 m3/s (14.05.2018).

 

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut – 72.0 m3/s (14.05.2018).          

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), medii lunare constituie 117 m3/s;

                                                                maximul absolut – 1980 m3/s (22.05.1998);

                                                                minimul absolut – 26.4 m3/s (30.05.2000).

 

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42.5 m3/s (a.2000) pînă la 242 m3/s (a.1998).

 Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma – 1.06 m3/s,

maximul absolut –  13.3 m3/s (08.05.2005), 

minimul absolut -  0.14 m3/s (31.05.2015).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma – 1.06 m3/s,

maximul absolut –  13.3 m3/s (08.05.2005), 

minimul absolut -  0.14 m3/s (31.05.2015).

 

r.Ichel – s.Goian:

 

norma – 0.47 m3/s,

maximul absolut – 13.4 m3/s (29.05.1991), 

minimul absolut – 0.020 m3/s(02-04,06-08, 11.05.2010).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma – 0.77 m3/s,

maximul absolut – 23.8 m3/s (25.05.1973),

minimul absolut – 0.0 m3/s(3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950).

 

r.Vilia – s.Bălăsinești:

 

norma – 0.50 m3/s,

maximul absolut –16.6 m3/s (20.05.1959),

minimul absolut – 0.008 m3/s (31.05.1958).

.

 

 

                                                            Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

 

   Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

          Arhiva buletin hidrologic săptămînal        

  

   Buletin Hidrologic pentru luna aprilie 2021

          Arhiva buletin hidrologic lunar              

  

   NOTĂ privind regimul hidrologic pe teritoriul RM în perioada de iarnă a anului 2020 - 2021

          Arhiva buletin hidrologic pentru            

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite