Administraţia Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

 

13.07.2020 13:00

În legătură cu  decizia  subcomisiei de exploatare  a Nodului Hidrotehnic  Costești –Stânca de a  micşora volumul  deversării  apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stânca (r.Prut) până la  130 m3/s.

Centrul Hidrologic prognozează, în intervalul 13 - 15  iulie:

scăderea nivelului apei faţă de nivelul din 13 iulie pe sectorul: 

s. Brănești  - or. Ungheni  cu 2.0–2.5 m.

                                        

                                                     Şef interimar al Centrului Hidrologic                  V.Cereș

 

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

14 iulie 2020

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

14iulie 2020
   

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

13 iulie 2020

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

13 iulie 2020
   

Nivelurile şi Debitele de apă în râurile din Republica Moldova

12 iulie 2020

Privind informaţia de la posturile hidrologice de pe râurile Nistru, Prut şi Dunăre
informaţa curentă pentru lacurile de acumulare Dnestrovsc, Dubăsari şi C-Stânca

12 iulie 2020
   

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii iulie  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente  pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale  în această lună se micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul  este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu  regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric  Hruşca  (anii 1968-2019) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2019) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%), 2018 (164%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2019) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 , 2012 (49,2%), 2017 (44,4%), 2019 (49.0%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2019) –  1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007,  2012 (17,7%), 2013 (38,8%),  2015 (28,3%) și 2016 (35,5%), 2017 (30,3%), 2019 (49.6%).

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

         medii lunare constituie 347 m3/s;

         maximul absolut constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

         minimul absolut – 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

         minimul absolut – 113 m3/s (02.07.2003).          

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

         medii lunare constituie 113 m3/s;

         maximul absolut – 4090 m3/s (28.07.2008);

         minimul absolut – 17.0 m3/s (24,25.07.2012).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 36.1 m3/s (a.1990) până la 539 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 0,98 m3/s,

maximul absolut –  21,3 m3/s  (06.07.1991), 

minimul absolut -   0,074 m3/s (24.07 1994).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma –  8,39 m3/s,

maximul absolut –  449 m3/s (06.07.1991),

 minimul absolut  -   0,23 m3/s (05,06.07.1958).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma –  0,85 m3/s,

maximul absolut –  42,9 m3/s (15.07.1969), 

minimul absolut –   0.030 m3/s(20,31.07.1974).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma33/s,

maximul absolut –  104 m3/s (11.07.1955),

minimul absolut -    0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

norma –  0.72 m3/s,

maximul absolut – 349 m3/s (13.07.1969),

minimul absolut – 0.004 m3/s (29.07.1957).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

2020

Buletin Hidrologic pentru luna iunie 2020

Buletin Hidrologic pentru luna mai 2020

Buletin Hidrologic pentru luna aprilie 2020

Buletin Hidrologic pentru luna martie 2020

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 20200

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2020

Apele mari de primăvară 2020

2019

Buletin Hidrologic pentru luna decembrie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna noiembrie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna octombrie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna septembrie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna august 2019

Buletin Hidrologic pentru luna iulie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna iunie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna mai 2019

Buletin Hidrologic pentru luna martie 2019

Apele mari de primăvară 2019

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2019

2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru octombrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru septembrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2018

Buletin hidrologic cu privire la apele mari de primăvară 2018

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite