Administraţia Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în râuri

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC 22 martie 2019

BULETIN HIDROLOGIC 21 martie 2019

BULETIN HIDROLOGIC 20 martie 2019

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii martie

pentru teritoriul Republicii Moldova

În luna martie în râurile și lacurile de acumulare din Republicii Moldova continuă distrugerea formațiunilor de gheaţă, care începe de cele mai multe ori în luna februarie.

Conform observaţiile multianuale grosimea gheţii în luna martie a constituit de la 36 cm (r.Nistru – p/h Camenca, 05.03.1982) pînă la 120 cm (r.Căinari – p/h Sevirova, 20.03.1964).

În anii 1969, 1985, 1993 şi 2003 grosimea gheții pe lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti-Stînca s-a menţinut pînă la sfîrşitul lunii martie, grosimea maximală a gheţii pentru aceşti ani pe lacul de acumulare Dubăsari a fost de 52 cm (10.03.1969), iar pe lacul de acumulare Costeşti-Stînca – 56 cm (10 – 20.03. 1985).

Martie - luna în care se manifestă așa fenomen hidrologuc ca „ Apele Mari de Primăvară”.

„ΐpe Mari de Primăvar㔠– fenomen hidrologic ce se caracterizează prin creşteri lente de nivel al apei în rîu, de lungă durată, care se repetă relativ periodic (în acelaşi anotimp), condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie primăvara, la fel şi de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse primăvara-vara în munţi; drept consecinţă a lor sunt inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

Cele mai timpurii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a III-a a lunii ianuarie (anii 1977, 1979, 1981, 2002).

Cele mai tîrzii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a treea a lunii martie - prima decadă a lunii aprilie (anii 1973, 1977, 1980, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2005, 2006).

În cazul termenelor timpurii ale începutului Apelor Mari de Primăvară, în luna martie deja se observă şi viiturile pluviale, numărul cărora comparativ cu luna februarie creşte în medie de 2 – 3 ori.

 

Debitele multianuale pentru luna martie constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 251 m3/s,

maximul absolut constituie 2230 m3/s (20.03.1979),

minimul absolut – 75,2 m3/s (01.03.1984).

Maximul absolut, după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1240 m3/s (31.03.2006);

minimul absolut – 75,2 m3/s (01.03.1984).

Debitele medii lunare de apă variază între 127 m3/s (a.1989) şi 894 m3/s (a.1979).

 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 76,9 m3/s;

maximul absolut – 868 m3/s (31.03.2006);

minimul absolut – 8,96 m3/s (12.03.2005).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 32,9 m3/s (a.1991) până la 210 m3/s (a.1999).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 2,45 m3/s,
maximul absolut – 33,0 m3/s (01.03.1980),
minimul absolut - 0,20 m3/s (31.03.2017).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma – 12,8 m3/s,
maximul absolut – 193 m3/s (06.03.1967),
minimul absolut - 0,18 m3/s (11.03.1962).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma – 1,40 m3/s,
maximul absolut – 40,7 m3/s (29.03.1973),
minimul absolut – 0,023 (26,30.03.2010).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma – 1,10 m3/s,
maximul absolut – 61,8 m3/s (05.03.1956),
minimul absolut - 0,0 m3/s (05.03.1954, 30.03.1959).

 

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Apele mari de primăvară 2019

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2019

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru septembrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru octombrie 2018

 

Buletin hidrologic cu privire la apele mari de primăvară 2018

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite