Administraţia Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

14.07.2019 12:00

În legătură cu Avertizarea Centrului Meteorologic privind prognozarea precipitațiilor, izolat averse puternice (15-45 l/m2).

Centrul Hidrologic prognozează, în perioada 14 - 15 iulie:

formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

Administrația Publică Locală, agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţie la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.

 

10.07.2019 11:00

În legătură cu Decizia Întreprinderei de Stat „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stânca” de a micșora volumul deversării apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stânca (r.Prut), timp de 24 ore, până la 70.0 m3/s,

Centrul Hidrologic prognozează în intervalul 10 - 15 iunie,

pe sectorul or. Costești - Stânca – or. Ungheni

scăderea nivelului apei cu 0.5-0.8 m,

faţă de nivelul din 10 iulie.

Şef Centrul Hidrologic            V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

 

   Nivelul apei în râuri

 

 

 

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii iulie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente  pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se micşorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul  este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu  regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă şi producerea inundaţiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%), 2018 (164%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 50% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004, 2012 (49,2%), 2017 (44,4%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) – 1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012 (17,7%), 2013 (38,8%), 2015 (28,3%) şi 2016 (35,5%), 2017 (30,3%).

 

Debitele pentru aceasta luna constituie:

 

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 347 m3/s;

maximul absolut constituie 3480 m3/s (27.07.2008);

minimul absolut – 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (27.07.2008);

minimul absolut – 113 m3/s (02.07.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 113 m3/s;

maximul absolut – 4090 m3/s (28.07.2008

minimul absolut – 17.0 m3/s (24.25.07.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21.9 m3/s (a.2012) până la 539 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 0,98 m3/s,
maximul absolut – 21,3 m3/s (06.07.1991),
minimul absolut – 0,074 m3/s (23-27.07.1978).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma – 8,39 m3/s,
maximul absolut – 449 m3/s (06.07.1991),
minimul absolut – 0,23 m3/s (05,06.07.1958).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma – 0,85 m3/s,
maximul absolut – 42,9 m3/s (15.07.1969),
minimul absolut – 0,030 m3/s (20,31,07.1974).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma – 0,78 m3/s,
maximul absolut – 104 m3/s (11.07.1955),
minimul absolut – 0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

r. Vilia – s. Bălăsineşti:

norma – 0.72 m3/s,
maximul absolut – 349 m3/s (13.07.1969),
minimul absolut – 0.004 m3/s (29.07.1957).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

2019

Buletin Hidrologic pentru luna iunie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna mai 2019

Buletin Hidrologic pentru luna martie 2019

Apele mari de primăvară 2019

Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2019

Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2019

2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru octombrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru septembrie 2018

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2018

Buletin hidrologic cu privire la apele mari de primăvară 2018

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite