Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

26.02.2021 15:00

În legătură cu mărirea volumului deversării  apei din lacul de acumulare Costeşti-Stânca (r.Prut) pînă la  90.0 m3/s,

 Centrul Hidrologic prognozează, în intervalul 01-10 martie, creşterea nivelului apei față de nivelul din 26 februarie, pe sectoarele: 

-  or. Costeşti – or. Ungheni  cu 0.6 -1.0 m;

-  or. Ungheni – or. Leova cu 1.1- 1.5 m

Apa se va scurge în limitele albiei minore.

 

19.02.2021 14:00

În legătură cu  prognoza meteorologică, în intervalul 21 februarie - 01 martie,

Centrul Hidrologic prognozează distrugerea treptată a formațiunilor de gheață pe râurile și bazinele de apă.

Gheața va fi  fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea va prezinta pericol.

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cât şi amatorii pescuitului să fie prudenți.

 

 

                                                    Şef al Centrului Hidrologic              A. Coronovschi

.

  

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

 

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  2.03.2021

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  1.03.2021

Debitele de apă pe râurile Nistru, Prut și Dunăre  28.02.2021

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii martie  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

În luna martie în râurile și lacurile de acumulare din Republicii Moldova continuă distrugerea formațiunilor de gheaţă, care începe de cele mai multe ori în luna februarie. 

 Conform   observaţiillor  multianuale  grosimea  gheţii  în  luna  martie  a  constituit   de la 36 cm (r.Nistru – p/h Camenca, 05.03.1982) pînă la 120 cm (r.Căinari – p/h Sevirova, 20.03.1964).

În  anii 1969, 1985, 1993 şi 2003  grosimea   gheții  în  lacurile  de acumulare  Dubăsari  şi  Costeşti-Stânca s-a menţinut până la sfârşitul  lunii martie, grosimea  maximală a  gheţii  pentru  aceşti  ani  pe lacul  de  acumulare  Dubăsari  a  fost de 52 cm  (10.03.1969),  iar   în   lacul   de   acumulare  Costeşti-Stânca – 56 cm (10 – 20.03. 1985).

Martie - luna în care se manifestă  așa fenomen hidrologic ca „ Apele Mari de Primăvară”.

 „ΐpe Mari de Primăvar㔠 – fenomen hidrologic ce  se caracterizează prin creşteri lente de nivel al apei în rîu, de lungă durată, care se repetă relativ periodic (în acelaşi anotimp), condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie primăvara, la fel şi de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse primăvara-vara în munţi; drept consecinţă a lor sunt inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

 Cele mai timpurii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a III-a a lunii ianuarie (anii 1977, 1979, 1981, 2002).

Cele mai târzii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a treea a lunii martie - prima decadă a lunii aprilie (anii 1973, 1977, 1980, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2005, 2006).

În cazul termenelor timpurii ale începutului Apelor Mari de Primăvară, în luna martie deja se observă şi viiturile pluviale, numărul cărora comparativ cu luna februarie creşte în medie de 2 – 3 ori.  

 

Debitile  multianuale  pentru  luna martie    constitue:

 

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

                   medii lunare constituie -       251 m3/s;

                   maximul absolut constituie -  2230 m3/s (20.03.1979);

                   minimul absolut –                75.2 m3/s (01.03.1984).

 

Maximul absolut,  după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1240 m3/s (31.03.2006);

                   minimul absolut – 75.2 m3/s (01.03.1984).          

Debitele medii lunare de apă variază între 113 m3/s (a.2016) şi 894 m3/s (a.1979).

 

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

 

                   medii lunare constituie-    76,9 m3/s;

                   maximul absolut –            868 m3/s (31.03.2006);

                   minimul absolut –             8.96 m3/s (12.03.2005).

 

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 32.9 m3/s (a.1991) pînă la 210 m3/s  (a.1999).

 Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma               -  2.45 m3/s,

maximul absolut -  33.0 m3/s (01.03.1980), 

minimul absolut  -  0.20 m3/s (31.03.2017).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma               -  12.8 m3/s,

maximul absolut -  193 m3/s (06.03.1967),

minimul absolut  -  0.18 m3/s (11.03.1962).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma               -  1.10 m3/s,

maximul absolut - 61.8 m3/s (05.03.1956),

minimul absolut  - 0.0 m3/s (05.03.1954, 30.03.1959).

 

r.Vilia – s.Bălăsinești:

 

norma               - 1.00 m3/s,

maximul absolut - 40.0 m3/s (30.03.1956),

minimul absolut  - 0,008 m3/s (04.03 1958).

.

 

 

                                                            Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

 

SITUAȚIA CURENTĂ

 

     Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

          Arhiva buletin hidrologic săptămînal        

  

      Buletin Hidrologic pentru luna ianuarie 2021

          Arhiva buletin hidrologic lunar              

  

      Buletinul hidrologic cu privire la Apele Mari de Primăvară 23 februarie 2021

          Arhiva buletin hidrologic pentru            

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite