Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 20 septembrie 2019, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore caracterul instabil al vremii, influența unui front atmosferic oclus, advecția aerului rece, izolat ploile slabe de scurtă durată și vântul din nord-vest moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.

În data de 19 și dimineața în data de 20 septembrie în mun. Chișinău şi Bălţi nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,1 ori, str. Uzinelor,
la ora 1300 (19.09);
  aldehidă formic㠖 de 1,1 ori, str. Fântânilor,
la ora 1300 (19.09).

 

Concentraţia maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depăşită:

în mun. Chişinău pentru

dioxid de azot

– de 1,6 ori,

monoxid de azot

– de 2,4 ori,

aldehidă formică

– de 3,9 ori;

în mun. Bălţi pentru

suspensii solide

– de 1,5 ori,

 

dioxid de azot

– de 1,4 ori,

 

aldehidă formică

– de 2,1 ori.

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale şi 5 staţii automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 19 septembrie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,18 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h) – la staţia Bălţata în data de 19 septembrie la ora 800 şi la ora 2000;

Maxima: 0,18 μSv/h (18 μR/h) – la staţia Bravicea în data de 19 septembrie la ora 2000.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 20.09 – 21.09.2019

În intervalul dat caracterul instabil al vremii, continuarea advecției aerului rece și vântul din nord-vest îndeosebi moderat vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢI

ORAŞELE monitorizate

 

 

Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite