Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 1 martie 2021, orele 12:00

În ultimele 24 de ore influența frontului atmosferic, advecția aerului rece, vântul din nord-vest moderat și precipitațiile atestate au contribuit la dispersia poluanților din aer. 

Dimineața de 1 martie în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

 

Concentraţia maximă momentană  a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Chişinău        pentru dioxid de azot

–  de 1,2 ori,  str.   bd. Moscova,
   
 la ora  
700(1.03).

 

NOTE:     Monitoringul calității aerului atmosferic duminica nu se efectuează

 

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform  datelor  colectate de la 7 staţii  manuale  și  5 stații  automate, amplasate  pe platformele  meteorologice  din   teritoriul  republicii, valorile  debitului    dozei   ambientale  a radiaţiei gama   în   perioada   de  26-28  februarie   s-au   încadrat   în  limitele  normei  admisibile, constituind 0,09–0,18 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

*(1 μSv/h ≈100 mR/h, [Sv]SI = Sievert).

     Minima:  0,09 μSv/h (9 μR/h)  –  la staţia Chișinău în data de 28 februarie la ora 240

     Maxima: 0,18 μSv/h (18 μR/h) – la staţia Comrat în data de 26 februarie la ora 700 și 2000

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul  1.03–2.03.2021

În intervalul dat alternarea maselor de aer reci și calde, lipsa straturilor de reținere și vântul din nord-vest moderat vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢIIII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite