Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 23 ianuarie 2020, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore influența unui front atmosferic rece, lipsa straturilor de reținere și vântul din nord-vest moderat cu intensificări de până la 12-16 m/s au contribuit la dispersia poluanților din aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.

Ieri pe 22 și dimineața pe 23 ianuarie în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

în mun. Chișinău pentru dioxid de azot – de 1,1 ori, str. Calea Ieșilor, Uzinelor,
la ora 1900 (22.01).

Concentraţia maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depăşită:

în mun. Chișinău pentru dioxid de azot – de 1,7 ori,
  monoxid de azot – de 1,7 ori,
  aldehidă formic㠖 de 2,3 ori,
     
în mun. Bălți pentru suspensii solide – de 1,4 ori,
  dioxid de azot – de 1,1 ori,
  aldehidă formic㠖 de 1,4 ori,

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale şi 5 staţii automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 22 ianuarie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,15 Sv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI= Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h) – la staţia Chișinău în data de 22 ianuarie la ora 1000;

la staţia Leova în data de 22 ianuarie la ora 800.

Maxima: 0,15 μSv/h (15 μR/h) – la staţia Comrat în data de 22 ianuarie la ora 2000.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 23.01 – 24.01.2020

În intervalul dat lipsa straturilor de reținere și vântul din sectorul de vest moderat, în data de 23 ianuarie cu intensificări de până la 15-20 m/s vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite