Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău şi Bălţi,

la situaţia din 24 mai 2019, ora 12:00

În ultimele 24 de ore mișcarea slabă a maselor de aer în direcția orizontală, iar în cursul nopții și în cea verticală a contribuit la majorarea concentrațiilor noxelor în orașele monitorizate.

În data de 23 și dimineața în data de 24 mai în mun. Chișinău și Bălţi nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,1-1,2 ori, str. Vladimirescu,
Calea Ieşilor, Fântânilor,

la ora 1300 (22.05), 700 (23.05);
  aldehidă formic㠖 de 1,4 ori, str. Fântânilor,
la ora 1900 (23.05).
în mun. Bălţi pentru dioxid de azot – de 1,1 ori, str. Ştefan cel Mare,
la ora 1900 (23.05).

 

Concentraţia maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depăşită:

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,8 ori,
  monoxid de azot – de 1,7 ori,
  aldehidă formic㠖 de 4,6 ori;
     
în mun. Bălţi pentru suspensii solide – de 1,4 ori,
  dioxid de azot – de 1,7 ori,
  aldehidă formic㠖 de 3,3 ori.

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale şi 5 staţii automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 23 mai s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,17 μSv/h*.

* (limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI= Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h) – la staţia Soroca în data de 23 mai la ora 800.

Maxima: 0,17 μSv/h (17 μR/h) – la staţia Bravicea în data de 23 mai la ora 2000.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 24.05 – 25.05.2019

În intervalul dat se va menține vreme cu caracter instabil. Factorii meteorologici nu vor contribui la acumularea intensivă a poluanților în aer, cauza principală fiind influența fronturilor atmosferice, ploile prognozate și advecția aerului rece.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢI

ORAŞELE monitorizate

 

 

 

Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite