Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 22 septembrie 2020, orele 12:00

În ultimele 24 de ore lipsa precipitațiilor, influența sectorului cald, vântul slab, prezența inversiunii termice de la sol din orele nocturne și ale dimineții au contribuit la acumularea poluanților în aer. În mun Bălți s-a atestat situația ecologică nefavorabilă. 

În ziua de 21 și dimineața de 22 septembrie în mun. Bălți  nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca sporit privind conținutul de dioxid de azot; în mun. Chișinău – ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană  a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Bălţi pentru dioxid de azot

–  de 1,1-2,7 ori, str.  Ștefan cel Mare, Cicicalo,
    
la ora  1900
(21.09), 700 (22.09).

 

Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:

 

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,5ori,
  monoxid de azot – de 2,4 ori,
  fenol – de 1,1 ori,
  aldehidă formic㠖 de 1,6 ori,
în mun. Bălţi pentru suspensii solide – de 1,9 ori,
  dioxid de azot – de 2,2 ori,
  aldehidă formic㠖 de 4,1 ori.

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 8 staţii manuale și 4 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice  din  teritoriul  republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama gama  în data de  21 septembrie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10–0,19 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h)  – la  staţia  Bălțata  în  data  de  21  septembrie  la ora 700.

Maxima: 0,19 μSv/h (19 μR/h)  – la  staţia Comrat  în  data  de  21 septembrie  la ora 2000 .

  

 NOTE:  Datele privind echivalentul dozei ambientale a radiaţiei gama lipsesc din motive tehnice de la postul automat Chișinău

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERICCC

în intervalul  22.09–23.09.2020

În intervalul dat factorii meteorologici vor contribui la majorarea concentrațiilor poluanților, cauza principală fiind influența sectorului cald, lipsa precipitațiilor, mișcarea slabă a maselor de aer în direcția orizontală, iar în cursul nopții și în cea verticală.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢIIII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite