Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 14 mai 2021, orele 12:00

În ultimele 24 de ore caracterul instabil al vremii, influența frontului atmosferic, izolat ploile slabe de scurtă durată și vântul din sectorul de sud îndeosebi moderat au contribuit la dispersia poluanților în aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.

În data de 13 și dimineața în data de 14 mai în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană  a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Chişinău     pentru dioxid de azot –  de 1,5 ori, str.  Calea Ieșilor,
     la ora   1300
(13.05);
în mun. Bălţii          pentru suspensii solide –  de 1,2 ori,  str.  Ștefan cel Mare,
   
la ora  
1300 (13.05).
  dioxid de azot –  de 1,2 ori,  str. Ștefan cel Mare,
   
la ora  
700 (14.05).

 

Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:

 

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,4 ori,
  aldehidă formic㠖 de 3,3 ori,
în mun. Bălţii        pentru suspensii solide – de 1,8 ori,
  dioxid de azot – de 1,7 ori,
  fenol – de 1,2 ori,
  aldehidă formic㠖 de 2,3 ori,

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate din 7 puncte de măsurare în regim manual și 5 stații automate, amplasate  pe  platformele  meteorologice  din  teritoriul  republicii, valorile  debitului  dozei ambientale  a  radiaţiei  gama  în data  de 13 mai s-au încadrat  în  limitele  normei  admisibile, constituind 0,10–0,17 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

 

Minima:  0,10 μSv/h (10 μR/h) – la staţia Chișinău ora 640; la staţia  Bălţata la orele 700 şi 2000  

Maxima: 0,17 μSv/h (17 μR/h) – la staţia Bravicea la ora 700

     

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERICC

în intervalul  14.05–15.05.2021

În intervalul dat caracterul instabil al vremii, influența  fronturilor  atmosferice, iar în data de 14 mai izolat ploile de scurtă durată, vântul din sectorul de sud cu intensificări de până la 15-18 m/s în timpul descărcărilor electrice vor contribui la dispersia poluanților din aer. Totodată, în condițiile atenuării vântul, formării inversiunii termice de la sol din orele nocturne și ale dimineții  nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare în orașele monitorizate.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂUU

MUN.BĂLŢIIII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite