Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 6 aprilie 2020, orele 12:00

 În ultimele 24 de ore lipsa straturilor de reținere și vântul din sectorul de nord moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer.

Dimineața pe 6 aprilie în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană nu-a depăşit norma sanitară:

Notă: Monitoringul calității aerului atmosferic duminica nu se efectuează

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform  datelor colectate de la 7 staţii manuale și 4 stații automate, amplasate  pe  platformele  meteorologice  din  teritoriul  republicii, valorile  debitului  dozei  ambientale  a  radiaţiei gama  în  perioada  de  4–5 aprilie  s-au   încadrat  în   limitele   normei    admisibile, constituind  0,07-0,16 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h),  (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,07 μSv/h (07 μR/h) – la staţia Chișinău (manuală) în data de 04 aprilie la ora 0800  .

Maxima: 0,16 μSv/h (16 μR/h)  – la staţiile Bravicea, Comrat în data de 04 aprilie la ora 2000.

 

NOTE:  Datele privind echivalentul dozei ambientale a radiaţiei gama de la postul automat Chişinău nu sunt efectuate din motiv tehnic.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 6.04 – 7.04.2020

În intervalul dat lipsa straturilor de reținere și vântul din sectorul de est moderat vor contribui la dispersia poluanților din aer. Totodată vântul slab și prezența inversiunii termice de la sol din orele nocturne și ale dimineții pot crea premise pentru majorarea concentrațiilor noxelor.

 

 

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 

ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 

ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 

ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite