Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

DIRECŢIA GENERALĂ A LABORATORULUI DE REFERINŢĂ DE MEDIU

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău şi Bălţi,

la situaţia din 21 ianuarie 2019, orele 12:00

Noaptea și dimineața în data de 21 ianuarie influența fronturilor atmosferice, precipitațiile atestate și vântul din sectorul de nord îndeosebi moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer.

Dimineaţa, în data de 21 ianuarie nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, în mun. Chişinău şi Bălţi s-a constatat ca redus.

Concentraţia maximă momentană nu a depăşit norma sanitară.

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale şi 5 staţii automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 18-20 ianuarie 2019 s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,08-0,18 μSv/h*.

*(limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,08 μSv/h (08 μR/h) – la staţia Chişinău în data de 19 ianuarie la ora 2000;

Maxima: 0,18 μSv/h (18 μR/h) – la staţia Comrat în data de 18 ianuarie la ora 700.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 21.01 – 22.01.2019

În intervalul dat influența fronturilor atmosferice, variația maselor de aer (advecția aerului rece), izolat ninsorile slabe și vântul îndeosebi moderat vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

ORAŞELE monitorizate

 

 

 

Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuuu
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite