+

Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 27 noiembrie 2020, orele 12:00

În ultimele 24 de ore influența sectorului cald, vântul slab, ceața atestată și inversiunile termice au contribiut la acumularea poluanților în aer, dar nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, în ziua de 26 și dimineața de 27 noiembrie s-a menținut redus în mun. Chișinău și Bălți.

 

Concentraţia maximă momentană  a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Bălţi        pentru dioxid de azot

–  de 1,1-1,4 ori, str. Ștefan cel Mare, Cicicalo,
    
la ora  
1300, 1900 (26.11).

 

Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:

 

în mun. Chişinău pentru dioxid de azot – de 1,5 ori,
  monoxid de azot – de 2.2 ori,
  fenol – de 1,6 ori,
  aldehidă formic㠖 de 2,1 ori,
în mun. Bălţi         pentru suspensii solide – de 1,7 ori,
  dioxid de azot – de 1,9 ori,
  aldehidă formic㠖 de 1,7 ori.

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale și 5 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice  din  teritoriul  republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 26 noiembrie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10–0,18 μSv/h*.

(*limita de avertizare – 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h)  – la staţia Chișinău  în data de 26 noiembrie la ora 1130;

                la staţia Leova în data de 26 noiembrie la ora 700  

Maxima: 0,18 μSv/h (18 μR/h)  – la staţia Comrat în data de 26 noiembrie la ora 700

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERICCC

în intervalul  27.11–28.11.2020

În ziua de 27 noiembrie influența sectorului cald în combinație cu vântul slab și inversiunile termice vor contribui la acumularea poluanților în aer.

În data de 28 noiembrie influența frontului atmosferic, advecția aerului rece și izolat precipitațiile slabe vor contribui la dispersia poluanților din aer.

 

 

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂU

MUN.BĂLŢIIII

ORAŞELE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite