ȘEDINȚA CONSILIULUI STRATEGIC

 

Astăzi în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat se desfășoară ședința Consiliului Strategic al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la care participă angajații instituției, precum și invitați pe platforma online.

Subiectele ședinței pentru examinare sunt:

1.  Prezentarea Raportului privind analiza funcțională a Serviciului Hidrometeorologic de Stat pe componenta administrativă;

2.  Prezentarea proiectului Regulamentului actualizat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat;

3.  Instrucțiunea   metodologică   privind   elaborarea, evaluarea   și   modul   de   difuzare  a prognozelor și a avertizărilor hidrologice.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ