EVENIMENTE REALIZATE ÎN LUNA MARTIE

 

Activitatea  Serviciului  Hidrometeorologic  de  Stat  pentru luna  martie  s-a  evidențiat  prin 2 evenimente considerabile. A avut loc acordarea diplomelor de merit cu următoarele distincții:

- cel mai bun post agrometeorologic

- cea mai bună stație meteorologică

- cel mai bun hidrolog

- cel mai bun sinoptician

Totodată au fost transmise 2 automobile în teritoriu, la stațiile meteorologice și hidrologice din nordul și sudul țării, pentru acoperirea nevoilor operaționale (deservirea tehnică a sistemelor automatizate hidrometeorologice și realizarea de observații hidrologice și agrometeorologice).

Cu această ocazie domnul Mihail Grigoraș, director adjunct interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a mulțumit angajaților pentru dedicație și devotament în activitatea desfășurată zi de zi.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ