ATELIERUL DE LUCRU CONSULTATIV

 

 

 

În data de 26 iulie 2021, ora 14-00, în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat s-a desfasurat Atelierul de lucru consultativ privind rețeaua de observații meteorologice, organizat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu susținerea partenerilor PNUD Moldova.

Atelierul a avut loc în contextul desfășurării proiectului „PNA 2 Promovarea procesului național de planificare a adaptării la schimbările climatice din R.Moldova”, cu subiectul "Evaluarea rețelelor de observații meteorologice și a capacităților operaționale instituționale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat”.

La atelier au participat specialiștii Serviciului Hidrometeorologic de Stat precum și colegi din cadrul altor instituții, ONG, mass-media. În cadrul ședinței a fost analizată:

-  Evaluarea rețelei de observare meteorologică și capacitățile operaționale/instituționale  ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat;

-  Prognozarea produselor și serviciilor;

-  Produse și servicii climatice;

-  Produse și servicii agrometeorologice;

-  Mecanisme de furnizare a serviciilor.

Nevoi de îmbunătățire și evoluții potențiale pentru serviciile furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Internațional

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ