COOPERAREA BILATERALĂ ÎNTRE SHS ȘI ASD

 

Pe 25 mai în cadrul unei întrevederi a conducerii Serviciului Hidrometeorologic de Stat și Administrației de Stat a Drumurilor s-a discutat despre eventuala semnare a unui Acord de colaborare pentru îmbinarea utilizării rezultatelor observațiilor meteorologice și implementarea sistemului meteorologic rutier în Republica Moldova.

“Acordul va stabili procesul de cooperare interinstituțională dintre ASD și Serviciul Hidrometeorologic de Stat, inclusiv schimbul de date şi informații, experienţă şi bune practici”, a comunicat Directorul general interimar al ASD, Veaceslav Potop.

Până în prezent, de către ASD au fost instalate 2 stații meteo rutiere pe drumul public național R3 în preajma localității Pojăreni, raionul Ialoveni și pe drumul R6 în localitatea Peresecina din raionul Orhei.

„Stațiile meteo automatizate, instalate în cadrul SHS, asigură măsurarea presiunii atmosferice, a temperaturii și umidității aerului, direcţiei şi vitezei vântului, cantității de precipitații, temperaturii suprafeței solului și altele, aceste caracteristici fiind esențiale pentru controlul condițiilor de circulație. Concomitent utilizarea reciprocă a rezultatelor observațiilor meteorologice a SHS și ASD va îmbunătăți monitoringului meteorologic pe teritoriul Republicii Moldova”, a subliniat Directorul adjunct interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Mihail Grigoraș.

Cooperarea bilaterală în aplicarea stațiilor automate - 30 planificate pentru instalarea de către ASD și 48 deja instalate în cadrul SHS, este o soluție reciproc avantajoasă pentru ambele părți și corespunde recomandărilor Organizației Meteorologice Mondiale pentru un sistem integrat de observare meteorologică.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ