CANTITATEA DE PRECIPITAȚII

 

În ultimele 24 de ore teritoriul țării a fost influențat de un ciclon atlantic, astfel pe o mare parte a teritoriului țării au căzut averse puternice. Conform datelor punctelor de observații a rețelei meteorologice izolat cantitatea acestora a atins 30-50 mm sau 50-70% din norma lunară.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ