17 iunie - Ziua Mondială a Combaterii Dezertificării și Secetei

 

Ziua Deșertificării și Secetei a fost oficial declarată de Adunarea Generală a ONU drept „Ziua Mondială a Combaterii Dezertificării și Secetei” (Rezoluția A / RES / 49/115) decembrie.

Ce este Ziua Deșertificării și Secetei?

Este o zi unică pentru a promova conștientizarea publică a eforturilor internaționale de combatere a deșertificării. Ziua este un moment unic pentru a reaminti tuturor că neutralitatea degradării terenurilor este realizabilă prin rezolvarea problemelor,implicarea puternică a comunității și cooperarea la toate nivelurile. La nivel global, 23% din teren nu mai este productiv. 75 la sută a fost transformat din starea sa naturală, în special pentru agricultură. Această transformare a utilizării terenurilor are loc într-un ritm mai rapid decât în orice alt moment al istoriei umane și s-a accelerat în ultimii 50 de ani. Toată lumea trebuie să știe că deșertificarea, degradarea terenurilor și seceta au un impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi și că acțiunile zilnice ale fiecăruia pot contribui și pot ajuta la combaterea acesteia. Conștientizând starea alarmantă a terenurilor, la data de 24 decembrie 1998 prin Hotărârea Parlamentului nr. 257 – XIV Republica Moldova a aderat la Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD). Problema deșertificării și secetei este foarte actuală şi pentru Rrepublica Moldova. În Republica Moldova procesele de degradare a solurilor şi deşertificare sunt condiţionate atât de condiţiile naturale cât şi de factorii antropici.

Din condiţiile naturale se evidenţiază fenomenele climatice (ploile torenţiale, perioadele frecvente de uscăciune şi secetă, vânturile puternice), relieful accidentat, litogeneza şi compoziţia rocilor de la suprafaţa terestră.

Un deceniu de degradare a terenurilor poate crea daune ireversibile, dar un deceniu de restaurare a terenurilor poate aduce multiple beneficii!

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ