I N F O R M A Ţ I E

 

Astazi, 12.05.2021 la sediul SHS a avut loc vizita Secretarului de Stat al Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, doamna Valentina Țapeș.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe aspecte printre care activitatea instituției pe perioada stării de urgentă în medicină, precum și anumite dificultăți cu care se confruntă Serviciul, și anume: consolidarea cadrului legal (modificarea/adaptarea regulamentului intern al Serviciul Hidrometeorologic de Stat în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.330/2006), lipsa unui sistem de sustenabilitate a echipamentelor hidrometeorologice și TIC, precum și solicitarea susținerii Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, în proiectele inițiate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ