ANALIZA COMPARATIVĂ


privind cantitatea de precipitaţii căzute
pe teritoriul Republicii Moldova în semestrul I al anului 2020 și 2021 (în mm)

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor căzute în semestrul I al anului 2020

 

     

 

Cantitatea precipitaţiilor căzute în semestrul I al anului 2021

 

     
                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ