SĂPTĂMÎNA VERDE EUROPEANĂ 2021
proiectul
„Operaționalizarea Laboratorului de deșeuri
a Agenției de Mediu și dezvoltarea infrastructurii aferente
pe teritoriul Serviciului Hidrometeorologic de Stat”
.

 

Începând cu 31 mai 2021, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează campania Săptămânii Verzi Europene 2021, sub genericul: „Poluare zero pentru sănătatea oamenilor și a planetei”.

Săptămâna Verde Europeană 2021 se desfășoară în perioada 31 mai - 4 iunie 2021, activitățile fiind susținute și de Republica Moldova.

Astfel, Săptămâna Verde Europeană creează o oportunitate unică de a implica părțile interesate și cetățenii într-o acțiune comună. Anul acesta este dedicat „ambiției zero poluare”, care se află la baza Pactului Verde European, noua strategie de creștere a Uniunii Europene, care vizează eficientizarea resurselor și durabilitatea economiei UE.

Săptămâna Verde Europeană își propune să elucideze modul în care Republica Moldova s-ar putea alinia la acțiunile europene pentru o poluare zero, la obiectivele Pactului Verde European și pentru un mediu mai curat.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în calitatea sa de instituție publică cu competențe de monitorizare a climei și a schimbărilor climatice, nu poate să rămână separat de activitățile pentru reducerea factorilor care condiționează schimbările climatice.

În context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează publicul despre inițierea, în comun cu Agenția de Mediu, a proiectului „Operaționalizarea Laboratorului de deșeuri a Agenției de Mediu și dezvoltarea infrastructurii aferente pe teritoriul Serviciului Hidrometeorologic de Stat”.

Scopul proiectului constă în asigurarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității mediului conform exigențelor documentelor de politici naționale și tratatelor internaționale.

Proiectul lansat prevede, concomitent cu operaționalizarea laboratorului de deșeuri, care să fie capabil să evalueze proprietățile periculoase ale deșeurilor și să identifice corect concentrațiile de substanțe din deșeuri, implementarea unor tehnologii prietenoase mediului, cum ar fi asigurarea cu energie produsă din surse regenerabile și includerea în ciclu închis a apei utilizate în scopuri tehnice.

Având în vedere dificultățile cu care ne confruntăm datorită limitării bugetului, care nu ne permit să asigurăm implementarea în deplină măsură a soluțiilor tehnologice de ultimă generație în domeniu, prin care să asigurăm randamentul maxim al proiectului și eficiența investițiilor, propunerea de proiect a fost înaintată pentru examinare și finanțare la Fondul Ecologic Național.

Ne exprimăm încrederea deplină că, aprobarea acestui proiect de Fondul Ecologic Național și implementarea lui va contribui la diminuarea factorilor care condiționează poluarea și, în consecință, schimbările climatice. Respectiv, proiectul implementat va crea beneficii pentru întreaga comunitate.

Energia solară este o alternativă practic inepuizabilă energiei obținute prin arderea combustibililor fosili, cu aport minim de emisii de gaze cu efect de seră, doar în procesul de producere a utilajului și echipamentelor. În context, puterea fotovoltaică totală instalată în Uniune Europeană a înregistrat o continuă creştere în ultimii cinci ani, cu o rată de creştere anuală medie de 70%.

Implementarea proiectului de consolidare a capacităților instituționale prin construcția laboratorului de deșeuri, care va efectua analiza cazurilor de incertitudine referitoare la caracterizarea şi încadrarea deşeurilor, va duce la îmbunătățirea sistemului de monitoring al calității componentelor de mediu, va contribui la luarea corectă a deciziilor, precum și va facilita procesul de control din partea autorităților, respectându-se atât legislația națională, cât și cea internațională, în domeniul mediului.

Concomitent, creșterea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile în cazul instituțiilor publice și implementarea soluțiilor ecologice pentru diminuarea poluării mediului prin utilizarea apei pluviale în ciclu închis, nu doar va contribui la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și servi exemplu pentru societate vis-a-vis de abordările subiectului de către autoritățile administrației publice.

În context, doar dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile, va condiționa alimentarea în viitor a automobilelor cu propulsie electrică cu energie „verde”, care să diminueze poluarea aerului cu gaze nocive și cu efect de seră. Or, în prezent transportul auto și instalațiile de generare a energiei electrice și termice sunt sursele principale de poluare a aerului în Republica Moldova.

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ