Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Cu prilejul Zilei Apei SHS lansează Atlasul Batimetric al Nistrului Inferior (sectorul s. Talmaza gura de vărsare). Această lucrare reprezintă primul studiu batimetric al fluviului Nistru din ultimii 25 ani realizat de colaboratorii Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

 

Coordonatorii lucrării: Gherman BEJENARU, șef CC și GIS;

Valeriu CAZAC, șef Direcția Hidrologie;

Analiza GIS și procesare computerizată: Gh. Bejenaru, D. Cojocari, V. Mardari

Grupul de expediție: V. Cazac, Gh. Bejenaru, A. Mazur, Elena Cernov, Valentina Cereș, Oxana Clocico, D. Cojocari, V. Jocot, Gh. Macovei, I. Borș.

 

 

ATLAS BATIMETRIC AL NISTRULUI INFERIOR

(sectorul s. Talmaza gura de vărsare)

 

 

                 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ