CONDIȚII METEO ȘI AGRO

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice
din decada a treia a lunii ianuarie 2021

 

În decada a treia a lunii ianuarie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic și cu precipitații. Temperatura medie decadică a aerului a constituit în teritoriu +0,5..+3,0º, fiind cu 3,9-5,8º mai ridicată față de normă și se semnalează în medie o dată în 5-7 ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul decadei a urcat până la +14º (SM Cornești), ceea ce în această decadă se semnalează în medie o dată în 15-20 ani. Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -9º (SM Bălțata, Tiraspol).

Cantitatea precipitațiilor în decursul decadei pe 70% din teritoriul ţării a constituit 9-23 mm (100-255% din norma decadică), în restul teritoriului suma acestora a atins 26-48 mm (300-480% din norma decadică sau 90-145% din norma lunară).

Cantitatea precipitaţiilor după regiunile:

-  în nordul ţării au căzut în fond 10-20 mm (100-220% din norma decadică), în unele raioane 27-32  mm (95-115% din norma lunară);

-  în centrul ţării în fond 11-23 mm (90-255% din norma decadică), izolat 28-39 mm (100-115% din norma lunară);

-  în  sudul  ţării în  fond  9-21 mm  (90-233% din  norma  decadică), în  raioanele  din sud-est 31-48 mm (100-145% din norma lunară).

Condiții meteorologice complicate s-au observat în perioada 27-28 ianuarie. Aproape pretutindeni pe teritoriu au căzut precipitații sub formă de lapoviță și zăpadă. Grosimea stratului de zăpadă pe platformele meteorologice a constituit în fond 5-17 cm, iar maximă a acestora a atins la stația meteorologică Ștefan-Vodă 23 cm. Intensificarea vântului de până la 15-17 m/s în jumătatea sudică a republicii a provocat dificultăți de circulație rutieră din cauza formării troienelor pe drumuri.

De asemenea pe parcursul decadei s-au semnalat ceaţă, viscol, intensificări ale vântului de până la 18 m/s (SM Fălești, Bâlțata, Comrat), depuneri de chiciură şi polei, pe drumuri gheţuș.

Comparativ cu decada a treia a lunii ianuarie 2020, această decadă a fost cu 0,5-1,0º mai caldă și cu precipitaţii mai multe (cu 5-40 mm). An analog după regimul termic este anul 2015.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale pe parcursul decadei s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Înveliș de zăpadă s-a stabilit spre sfărșâtul decadei și s-a semnalat preponderent în centrul și sudul țării, grosimea acestuia pe terenurile cu culturi de toamnă a variat în fond între 3 și 20 cm. 

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţirea culturilor de toamnă (3 cm) în decursul decadei a scăzut până la 0..-7ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

În ultima zi a decadei în jumătatea de nord a țării adâncimea de îngheț a solului a constituit 5-10 cm, în cea de sud solul a fost dezghețat.

Condiţiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

  

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ