Concentraţiile maxime admisibile (CMA) şi clasa de pericol

pentru poluanţii investigaţi în aerul atmosferic.

 

 

nr.

d/o

Codul poluan-ţilor

 

Poluanţii

CMAmd* CMAmm** Clasa de pericol***

  mg/mc

  mg/mc

1.

01

Suspensii solide

0,15

0,5

3

2.

02

Dioxid de sulf (SO2)

0,05

0,5

3

3.

03

Sulfaţi solubili (SO4-2)

0,1

0,3

3

4.

04

Monoxid de carbon (CO)

3,0

5,0

4

5.

05

 

Dioxid de azot (NO2)

0,04

0,085

2

6.

06

 

Oxid de azot (NO)

0,06

0,4

3

7.

07

Ozon (O3)

0,03

0,16

1

8.

08

Hidrogenul sulfurat (H2S)

-

0,008

2

9.

10

Fenol (C6H5OH)

0,003

0,01

2

10.

19

Amoniac (NH3)

0,04

0,2

4

11.

22

Aldehida formică (CH2O)

0,003

0,035

2

 

*CMAmd   Concentraţia Maximă Admisibilă (media diurnă)

**CMAmm Concentraţia Maximă Admisibilă (maxima momentană înregistrată timp de 20 minute)

*** Clasa de pericol indicile, care carecterizează gradul de pericol a poluanţilor din aer asupra sănătăţii populaţiei.

 

       Clasele de pericol a poluanţilor din aer:

  • 1 clasa  extrem de periculos;

  • 2 clasa  periculos;

  • 3 clasa  moderat periculos

  • 4 clasa  Mai puţin periculos

.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ