Informaţie

cu privire la cele mai înalte niveluri de poluare ale aerului

în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender şi or. Rîbniţa

pe parcursul ultimilor trei decenii (1980-2009)

 

        Pentru  evaluarea nivelului de poluare a aerului se utilitează 2 indicatori de calitate ale aerului.

         1. Indicele integrat - parametrul P  reprezintă nivelul poluării aerului în medie pe oraş în urbele monitorizate şi indică raportul dintre concentraţiile ce depăşesc valorile medii sezoniere şi numărul total de măsurători pe parcursul zilei.

          Evaluarea nivelului de poluare a aerului prin intermediul parametrului P, este prezentată  în tabelul 1.

 

                                                                                       Tabelul 1

 

Caracterizarea nivelului de poluare a aerului  

Indicile    

Clasificarea

indicelui integrat

Redus

 parametrul    P

 

≤ 0,20  
 

Ridicat

 parametrul P

0,21≤0,30  
 

Înalt

 parametrul P

> 0,30

 

Extrem de înalt

 parametrul P

> 0,50
 

 

          Potrivit măsurătorilor instrumentale multianuale efectuate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cele mai înalte niveluri de poluare ale aerului (valorile maxime reprezentate prin indicele integrat parametrul P) în republică, s-a atestat în:

     mun. Tiraspol,

     anul 1980 pe 19 februarie şi 11 aprilie Extrem de înalt,

                                           P=0,75                                                     

     or. Rîbniţa,

     anul 1991 pe 14 martie Extrem de înalt

                                           P=0,75  

     mun. Chişinău,

     anul 1983 pe 13 decembrie   Extrem de înalt,

                                            P=0,59                                                            

     mun. Bălţi

     anul 1985 pe 18 mai, pe 23 octombrie şi 14 noiembrie Extrem de înalt,  

                                            P=0,58

 

          2. Indicele standard (IS) reprezintă cea mai înaltă concentraţie de poluanţi în aerul atmosferic  măsurată  pe parcursul lunii şi raportată la concentraţia maximă admisibilă (CMA). Evaluarea nivelului de poluare prin intermediul IS este prezentată în tabelul 2.

                       

                                                                                            Tabelul 2

 

Caracterizarea nivelului de poluare a aerului  

Indicile    

  

 Evaluare alunar                          

Redus

IS

 

0-1
 

Ridicat

IS

 

2-4
 

Înalt

IS

 

5-10
 

Extrem de înalt

IS

 

> 10
 

         

          În baza măsurătorilor instrumentale multianuale efectuate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cele mai înalte niveluri de poluare ale aerului (valorile maxime pentru indicele standard IS) în republică, s-a atestat pentru următorii poluanţi:

 

     dioxid de azot

     anul 1987, luna octombrie, în mun. Chişinău nivel de poluare extrem de înalt

                                                            IS=28,0

     dioxid de sulf

     anul 1985, luna aprilie, în or. Rîbniţa nivel de poluare extrem de înalt

                                                            IS=18,4

     suspensii solide

     anul 1983, luna mai, în mun. Chişinău nivel de poluare extrem de înalt

                                                            IS=15,0

     monoxid de carbon

     anul 1981, luna iunie, în or. Rîbniţa nivel de poluare extrem de înalt

                                                            IS=12,0

     fenol

     anul 2006, luna aprilie, în mun. Chişinău     nivel de poluare  înalt

                                                            IS=9,8

     aldehida formică

     anul 1991, luna octombrie, în mun. Chişinău nivel de poluare  înalt

                                                            IS=7,7

 

Informaţia cu privire la cele mai înalte niveluri de poluare ale aerului în urbele monitorizate ale republicii a fost generalizată, estimată şi prezentată în formatul prezent de către Centrul Prognoze a Poluării Aerului a Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului