ASPECTELE HIDROLOGICE

pentru perioada de 14 20 decembrie 2020

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că săptămâna trecută nu s-au observat schimbări semnificative în regimul hidrologic al râurilor mari din Republica Moldova.

Debitele apei la posturile  hidrologice ale râurilor Nistru și Prut au depășit  65 % din normă pentru această periodă.

Pe parcursul perioadei de 14-20 decembrie, în cursul superior al râului Nistru și pe afluenţii acestuia, nu  a avut loc  schimbări esențiale în regimul hidrologic. În legătură cu variația deversării apei din Lacul de Acumulare Novodnestrovsk, în cursul de mijloc al râului Nistru, a avut loc oscilația nivelului apei cu până la 0,5 m. La sfârșitul săptămânii în legătură cu micșorarea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari, în cursul inferior al râului Nistru, a avut loc scăderea nesemnificativă a nivelului apei.

 Pentru perioada de 21-27 decembrie, se prognozează oscilația nesemnificativă a nivelului apei în cursul de mijloc al râului Nistru. În cursul inferior, nu se așteaptă schimbări esențiale în regimul hidrologic.

Pe parcursul perioadei de referință, în  cursul râului Prut și pe afluenţii acestuia, nu au avut loc schimbări esențiale în regimul hidrologic. Doar în cursul inferior al râului, a  avut  loc creșterea  nesemnificativă a nivelului apei cu circa   0.2 m.

Pentru perioada de 21-27 decembrie, în cursul de mijloc al râului Prut, se prognozează oscilația nesemnificativă a nivelului apei, cu 0.2 m.

În perioadă de referință, pe segmentul Portului Internațional Giurgiuleşti pe râul Dunărea a continuat creșterea  nivelului apei cu circa 0.4. Pentru următoarele 7 zile va continua creșterea  nivelului apei.

Regimul hidrologic în râurile mici din Republica Moldova va depinde de situația meteorologică.

 Vedeți harta hidrologică aici:

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ