Scara Beaufort pentru evaluarea vizuală a intensităţii vîntului

(echivalentă vitezei la inălţime de 10 m)

 

Intensitatea vîntului, grade

Denumirea vîntului

Viteza vîntului, m/s

Viteza vîntului, km/h

Efectele produse de vînt

asupra obiectelor de la  suprafaţa terestră

la suprafaţa bazinelor

acvatice

0

Calm

0-0,2

(0)

0-1

(0)

Fumul se ridică vertical sau aproape vertical, frunzele arborilor şi pînza steagului sînt nemişcate

Suprafaţa netedă a apei ca oglinda

1

Vînt perceptibil

0,3-1,5

(1)

1-5

(3)

Se mişcă unele frunze. Fumul se ridică înclinat spre direcţia vîntului

Încreţire uşoară a apei

2

Vînt uşor

1,6-3,3

(3)

6-11

(8)

Simţim adierea vîntului pe faţă. Frunzele foşnesc din cînd în cînd. Pînza steagului se mişcă uşor

Apar valuri cu creste nu prea mari

3

Vînt slab

3,4-5,4

(5)

12-19

(15)

Frunzele şi ramurele mici sînt în mişcare continuă. Iarba şi grînele se mişcă cu amplitudine mică. Pînza steagului este în mişcare continuă

Crestele nu prea mari a valurilor încep a se răsturna, iar spuma nu este de culoare albă dar este lucioasă ca sticla

4

Vînt moderat

5,5-7,9

(7)

20-28

(24)

Vîntul pune în mişcare ramurile mici ale arborilor, ridică praful de pe pămînt. La suprafaţa grînelor şi a ierbei înalte apar valuri. Pînza steagului se menţine întinsă

Sînt observate bine valuri mici, crestele unora din ele se răstoarnă, formînd pe alocuri spumă albă

5

Vînt semnificativ

8,0-10,7

(9)

29-38

(33)

Se leagănă ramurile şi tulpinile subţiri ale arborilor. Pînza steagului mare se menţine întinsă

Valurile sînt mai pronunţate, pretutindeni formează spumă

6

Vînt puternic

10,8-13,8

(12)

39-49

(44)

Se leagănă ramurile groase a arborilor, freamătă pădurea. Iarba înaltă şi grînele se apleacă spre pămînt. Vuiesc conducătorii telegrafici

Apar crestele valurilor mari, vîrfurile lor spumante ocupă suprafeţe mari, vîntul începe să rupă spuma de pe crestele valurilor

7

Vînt foarte puternic

13,9-17,1

(15)

50-61

(55)

Se leagănă tulpinile arborilor, se îndoaie ramurile groase. Este nevoie de efort pentru a înăinta contra vîntului. Se aude şueratul vîntului în preagma construcţiilor şi a obiectelor staţionare (adăpostul psihrometric)

Crestele conturează valurile mari formate de vînt, spuma ruptă de vînt de pe crestele valurilor se întinde în dungi pe coastele valurilor

8

Vînt extrem de puternic

17,2-20,7

(19)

62-74

(68)

Se leagănă arborii mari, se rup ramurile subţiri şi crenguţele uscate. Devine foarte greu a înainta contra vîntului. Lovirea valurilor de ţărm se aude la distanţe enorme

Dungile lungi de spumă, rupte de vînt, acoperă coastele valurilor, pe alocuri se contopesc cu baza lor

9

Furtună

20,8-24,4

(23)

75-88

(81)

Se semnalează afectări neînsemnate a construcţiilor. Se rup ramurile mari a arborilor. Se mişcă din loc obiectele uşoare

Spuma acoperă coastele valurilor, iar suprafaţa lor devine albă, doar pe alocuri se observă porţiuni fără spumă

10

Furtună puternică

24,5-28,4

(27)

89-102

(95)

Se semnalează distrugeri. Unii arbori pot fi defrişaţi

Suprafaţa apei este în spumă. Aerul este suprasăturat cu pulbere de apă şi stropi. Vizibilitatea este redusă extrem

11

Furtună violentă

28,5-32,6 (31)

103-117

(110)

Vîntul produce distrugeri considerabile, rupe tulpinele arborilor

Suprafaţa apei este acoperită cu un strat dens de spumă. Vizibilitatea este considerabil redusă

12

Uragan

peste 33

peste 117

Se semnalează distrugeri catastrofale. Arborii sînt defrişaţi

La fel

    Notă: în paranteze se prezintă valorile rotunjite medii a vitezei vîntului.

         

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ