Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal          

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

  Buletine pe anul precedent (2014)

 

   Anuar starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova

 

 

 

 

   Anuar starea calității apelor de suprafață conform indicilor hidrochimici pe teritoriul Republicii Moldova

 

 

 

 

 

    Anuar starea calității apelor de suprafață conform elementelor hidrobiologice pe teritoriul Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 Anuar starea calității solului pe teritoriul Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 

    Anuar nivelul radioactivității mediului pe teritoriul Republicii Moldova

 

 

 

 

 

       Arhiva buletin

  

                     

                                                          

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite