Acordul
cu privire la cooperare interinstituţională

 

Astăzi, 11 februarie 2021, a fost semnat Acordul cu privire la cooperare interinstituţională dintre Serviciul Hidrometeorologic de Stat si Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe al Republicii Moldova.

Documentul stabileste cadrul general de cooperare, inclusiv schimbul de date și informații, experienţă şi bune practici, abordarea de probleme comune și organizarea evenimentelor de interes comun, a fost semnat de directorul adjunct al SHS dl Grigoras Mihail si directorul Institutului de Ecologie si Geografie dna Maria Nedealcov.

Menționăm că acest Acord va permite:

-  realizarea cercetărilor aplicative pe domenii de interes comun;

-  schimbul de informații între părți, în baza procedurilor stabilite adițional, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale, reieșind din domeniul specific de activitate al fiecărei părți;

-  pregătirea cadrelor de înaltă calificare (prin doctorat și postdoctorat);

-  publicarea, în parteneriat, a rezultatelor cercetărilor științifice aplicative; ș.a.

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării și se încheie pe o perioadă de patru ani, după care va fi prelungit.

Prin semnarea acestui acord, institutiile vor constitui un instrument potrivit de cooperare.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ