DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL OMM

 

Ziua Meteorologică Mondială din 2021 este dedicată temei "Oceanul, clima și vremea". Aceasta celebrează eforturile OMM depuse pentru conectarea oceanului, climei și vremii în cadrul Sistemului Terestru.

Clima, fiind într-o continua schimbare, încălzește oceanul, astfel având un efect profund asupra vremii. Raportul anual al OMM privind starea climei globale arată că 2020 a fost unul dintre cei mai calzi trei ani înregistrați, în ciuda fenomenului climatic La Niña caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scăzute ale apei de la suprafața Oceanului Pacific. Ultimul deceniu din 2011-2020 a fost cel mai cald înregistrat.

Căldura oceanică este la niveluri record, acidificarea oceanelor continuă. Banchiza se topește. Rata creșterii nivelului mării s-a accelerat.

În ultimul an, am văzut secete prelungite care au extins anotimpurile de incendiu în întreaga lume. Incendiile devastatoare din Australia, de exemplu, au fost legate de temperaturile oceanelor care influențează modelele climatice sezoniere mai uscate.

Temperaturile calde ale oceanului au ajutat la alimentarea unui sezon record de uragane Atlantice și cicloane tropicale neobișnuit de intense în oceanele Indian și Pacific. Daunele provocate de valurile de furtună din aceste zone au demonstrat puterea oceanului și impactul său devastator asupra comunităților de coastă.

Furtunile oceanice non-tropicale au continuat să facă ravagii la bordul navelor, cu pierderi suplimentare de vieți și marfă pe mare.

În 2020, minimul anual de banchiză Arctică a fost printre cele mai mici înregistrate.

Având în vedere acest lucru, comunitatea OMM are un interes major în susținerea cercetării, observațiilor, prognozelor, și serviciilor privind oceanul.

Lacunele majore în ceea ce privește datele referitoare la ocean ne împiedică capacitatea de a prognoza cu precizie vremea la intervale de timp extinse. Conferința de date a OMM din noiembrie 2020 a recunoscut lacunele majore în materie de date, în special în ceea ce privește oceanul. Aceasta a subliniat necesitatea unui acces liber și deschis la datele sistemului Terestru, pentru a maximiza impactul economic general al acestor date.

OMM are un număr mare de parteneriate, inclusiv cu Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO, pentru a înțelege mai bine oceanul.

Cu mai mult de 40% din populația globală care trăiește la mai puțin de 100 km de coastă, este urgentă necesitatea de a menține aceste comunități în siguranță. OMM și membrii săi lucrează active pentru a consolida sistemele de avertizare timpurie multi-pericol.

Aproape 90% din comerțul mondial este transportat pe mare și este expus pericolelor vremii maritime extreme. OMM colaborează cu Organizația Maritimă Internațională și Organizația hidrografică Internațională pentru a furniza informații, prognoze și avertizări standardizate pentru a asigura siguranța vieții și a proprietății pe mare.

Următorul deceniu va fi unul esențial pentru abordarea modalităților de adaptare și atenuare a impactului schimbărilor climatice. OMM ajută în acest efort, în calitate de candidat desemnat pentru premiul Earth Shot (2021-2030).

Anul acesta este, de asemenea, important pentru OMM pentru a marca începutul Deceniului Științelor Oceanelor pentru Dezvoltare Durabilă (2021-2030) al ONU. OMM se angajează să contribuie cu o mare parte a activității sale integrale la obiectivele Deceniului.

Pentru a înțelege vremea și clima, trebuie să înțelegem oceanul. Vom continua să lucrăm în acest sens, pentru a proteja comunitățile vulnerabile și în sprijinul cadrului Sendai pentru reducerea riscului de dezastre, a Obiectivelor Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă (ODD), a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a SAMOA Pathway.

OMM va conduce mai multe inițiative globale importante în anul ce urmează pentru a aborda prioritățile membrilor noștri:

1. Importanța consolidării rețelei globale de observare de bază și a instituirii unei facilități inovatoare de finanțare SOFF pentru a asigura observații sistematice meteorologice și climatice, în special pentru țările cel mai puțin dezvoltate

2. În al doilea rând, creăm o coaliție pentru apă și climă pentru accelerarea acțiunii asupra ODD 6, care este legată de apă.

3. Și în al treilea rând, am dori să asigurăm îmbunătățirea sistemului și a serviciilor de avertizare timpurie multi-pericol din toate țările noastre membre.

 

Vă doresc tuturor o Zi Meteorologică Mondială fericită!

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ