Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Hidrologic

| CH |  DPH |  DMH  |  DMDH  | RNMH  |

Reţeaua Naţională de Monitoring Hidrologic

 

Reţeaua Naţională de Monitoring Hidrologic (RNMH) a fost  instituită în scopul monitorizării  stării şi evoluţiei  apelor de suprafaţă de pe teritoriul Republicii Moldova.

RNMH este alcătuită din 2 staţii bazinale, Staţia  Bazinală Nistru  (Ustia) şi Staţia  Bazinală Prut  (Ungheni) şi 58 de posturi hidrologice, 34 în bazinul râului Nistru, 24 în bazinele râurilor Prut, Dunăre şi Mării Negre.

Posturile Hidrologice din RNMH după modul de funcţionare şi dotare sunt de două categorii:

-  Post Hidrologic Clasic - măsurătorile şi observaţiile hidrometeorologice se efectuează de către observator de două ori pe zi (08:00 şi 20:00, în cazuri excepţionale mai fregvent) şi se înregistrează în Carnete Hidrologice;

-  Post Hidrologic Automatizat - efectuează măsurătorile şi observaţiile hidrometeorologice în regim automatizat pe baza de senzori fara a fi implicat observatorul, datele colectate sunt transmise on-line la serverul aflat în sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

 

 

Informaţiile  colectate în  RNMH serveşte  sursa  coerentă şi operativă pentru factorii de decizie şi este utilizată pentru efectuarea prognozelor hidrologice, sintetizarea datelor multianuale privind resursele şi regimul apelor de suprafaţă, pentru luarea deciziilor operative în domeniul prevenirii fenomenelor hidrologice periculoase, gospodăririi apelor, precum şi pentru elaborarea planului de management al bazinelor hidrografice.

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod