Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Hidrologie

|  DPH |  DMH  |  DHC  |

 

 

Centrul Hidrologie asigură dirijarea metodico-operativă a Reţelei naţionale de observaţii hidrologice, care este compusă din o staţie hidrologică şi 46 posturi hidrologice, situate pe rîurile Nistru şi Prut, afluenţii lor şi pe rîurile mici din sudul republicii.

 

Sarcinile generale ale Centrului Hidrologie sunt:

  • asigurarea instituţiilor de stat, agenţilor economici şi populaţiei cu informaţie hidrologică operativă;
  • monitorizarea condiţiilor de apariţie a fenomenelor hidrologice stihinice şi periculoase;
  • efectuarea observaţiilor asupra regimului hidrologic al rîurilor Republicii Moldova în reţeaua staţionară a posturilor hidrologice;
  • editarea datelor anuale şi multianuale despre regimul şi resursele apelor de suprafaţă;
  • editarea Cadastrului de Stat al Apelor;
  • organizarea şi efectuarea cercetărilor hidrografice pe teritoriul Republicii Moldova.

Procesul tehnologic de elaborare a informaţiei pentru consumatori decurge în 4 etape de bază:

-recepţionarea informaţiei – observaţii zilnice asupra  nivelului apei, precipitaţiilor, temperaturii apei şi aerului, turbidităţii apei; observaţii de sezon asupra fenomenelor de formare a gheţii, grosimii gheţii; măsurarea debitelor de apă;

-culegerea informaţiei – informaţia de la posturile hidrologice se expediază lunar la staţia hidrologică pentru prelucrarea ei ulterioară; informaţia de la posturile informaţionale se expediază zilnic, pînă la ora 8.30, în adresa Direcţiei Hidrologie, pentru prelucrarea operativă şi alcătuirea prognozelor hidrologice;

-prelucrarea informaţiei – procesul este iniţiat de către observatorul  postului hidrologic şi se termină în Direcţia Hidrologie cu o analiză realizată de specialiştii de înaltă calificare. În rezultat, sunt editate: “Datele anuale cu privire la regimul şi resursele apelor de suprafaţă”, “Cadastrul de Stat al Apelor al Republicii Moldova”, “Ghidul caracteristicilor multianuale”;

-informarea consumatorului – consumătorul poate primi informaţia atît  din materialele editate, cît şi în mod operativ, sub formă de date zilnice:

 

  Centrul Hidrologie include următoarele subdiviziuni:

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod