Administraţia  Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

  ro en ru Principal                                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Centrul Hidrologie

 

|  Principală CH  |DPH  |  DMH |  DMDH  |  RNMH  |

 

Direcţia Prognoze Hidrologice

 

 

 

Direcţia  Prognoze  Hidrologice (DPH),  subdiviziune  din  cadrul  Centrului Hidrologic  a  Serviciului  Hidrometeorologic  de  Stat.

Principala activitate este asigurarea populaţiei organelor administraţiei publice centrale şi locale, ramurilor economiei naţionale, factorilor de decizie  cu prognoze, avertizări, consultaţii şi buletine hidrologice.

 

Sarcinile de bază:

 - Elaborarea, editarea şi diseminarea prognozelor hidrologice de scurtă, medie şi lungă durată şi avertizări hidrologice asupra fenomenelor periculoase pentru râurile şi bazinele acvatice din ţară;

 - Elaborarea, editarea şi diseminarea  buletinelor hidrologice zilnice privind diagnoza şi prognoza hidrologică pentru râurile şi bazinile acvatice din ţară;

 - Asigurarea schimbului operativ de informaţie hidrologică (diagnoze şi prognoze hidrologice) cu ţările vecine, pentru râurile transfrontaliere;

 - Elaborarea, editarea şi diseminarea rapoartelor speciale pentru analiza fenomenelor hidrologice rapoarte tehnice pentru evenimente hidrologice extreme;

 - Coordonarea activităţilor de monitorizare şi colectare a informaţiei necesare din Reţeaua   Naţională de Monitoring Hidrologic pentru activitatea coerenta şi operativă a Direcţiei;

 - Îndrumarea şi verificarea metodologică privind utilizarea prognozelor hidrologice;

 - Realizarea contractelor cu agenţii economic şi solicitanţi  privind  asigurarea cu  prognoze hidrologice;

 - Implicarea  în proiecte de cercetare privind prognozele hidrologice;

 - Implementarea metodologiilor noi de prognoză, precum şi de integrare cu alte modele de prognoză sau sisteme de monitorizare care se implementează în cadrul diferitelor proiecte de cercetare-dezvoltare.

 

În cazurile declanşării fenomenelor hidrologice periculoase sau stihiinice angajaţii DPH sun mobilizaţi operativ şi au program de activitate  de 24 ore cu sarcine operative:

 - elaborarea, editarea şi diseminarea prognozelor, avertizărilor şi buletinelor hidrologice privind diagnoza şi prognoza hidrologică pentru râurile şi bazinile acvatice  din ţară cu fregvenţa din 2 ore.

       

 

Contacte:    
Şef al Direcţiei Prognoze Hidrologice O. Clocico - tel        : (022) 77-35-18
     e- mail  : hidro@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ