Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                       

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Hidrologie

 

Principală CH  |  DPH  |  DMH  |  DMDH

 

Direcţia Management Date și Hidrografie

 

 

 

 

Direcţia Management Date şi Hidrografie (DMDH), subdiviziune din cadrul Centrului Hidrologic a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Principala activitatea este managementul integral al datelor hidrologice colectate în Reţeaua Naţională de Monitoring Hidrologic şi efectuarea studiilor/cercetărilor hidrografice, în scopul complectării Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Sarcinile de bază:

- Efectuează analiza, verificarea, procesarea, validarea şi sistematizarea fluxului de date hidrologice;

- Efectuează calculul şi construirea curbelor de debit;

- Efectuează calculul şi construirea curbelor de asigurare;

- Efectuează calculul şi construirea hidrografului de nivel şi de debit al apei;

- Efectuează calculul scurgerii şi resurselor de apă;

- Efectuează calculul evaporaţiei de la suprafaţa apei;

- Efectuează calculul aluviunilor în suspensie;

- Efectuează calculul bilanţului de apă;

- Efectuează studii: hidrometrice, morfometrice, batimetrice, geodezice;

- Efectuează studii hidrologice/hidrografice la solicitare.

În cazurile declanşării fenomenelor hidrologice periculoase ori stihinice angajaţii DMDH sunt mobilizaţi operativ în scopul:

- de a studia manifestarea şi evoluţia fenomenului hidrologic;

- de a efectua marcajul şi stabilirea zonelor de inundaţii.

 

 

Contacte:    
Şef al Direcţiei V. Gherghelegiu - telefon: (022) 76-45-88
      e- mail:veaceslav.gherghelegiu@meteo.gov.md
                 hidro@meteo.gov.md

 

 

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ