Administraţia  Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Centrul Hidrologic

 

| Principală CH | DPH  | DMH | DMDH |  RNMH  |

 

Direcţia Monitoring Hidrologic

    

                  

 

Direcţia Monitoring Hidrologic (DMH), subdiviziune din cadrul Centrului Hidrologic a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Principala activitate a cărui este de a asigura funcţionalitatea  coerentă şi structurală a Reţelei Naţionale de Monitoring Hidrologic (RNMH).

 

Sarcinile de bază:

 

-  Asigură colectarea datelor hidrologice coerente şi operative privind starea şi evoluţia  apelor de suprafaţă;

-  Efectuează  lucrări de mentenanţă a Posturilor Hidrologice din RNMH în vederea îmbunătăţirii şi menţinerii observaţiilor hidrologice, întreţinerea construcţiilor, utilajelor, instalaţiilor şi aparaturii a posturilor hidrologice automatizate;

-  Efectuează lucrări de construcţie, reparaţie şi modernizare a Posturilor Hidrologice din RNMH;

-  Efectuează lucrări de calibrare şi verificare a echipamentului de la Posturile  Hidrologice;

-  Efectuează observaţii şi măsurători de debit în secţiunile de râu stabilite ori  solicitate;

-  Efectuează măsurători de debit în comun cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române pe r. Prut şi cu reprezentanţii Centrului Hidrometeorologic al Ucrainei pe r. Nistru, conform programului de măsurători de debit comun;

-  Efectuează studii batimetrice/cartări pe râuri şi lacuri; 

-  Efectuează studii şi măsurători privind ridicarea nivometrică a stratului de zăpadă;

-  Efectuează  măsurători privind grosimea stratului de gheaţă pe râuri şi lacuri;

-  Efectuează sezonier inspecţii şi ridicări nivometrice la Posturile Hidrologice din RNMH;  

-  Efectuează training-uri şi instructaje privind respectarea măsurilor de Securitate a observatorilor de la Posturile Hidrologice din RNMH.

 

În cazul declanşării fenomenelor hidrologice periculoase ori stihinice, angajaţii DMH sunt mobilizaţi operativ şi au program de activitate de 24 ore, ieşiri în teren în scopul:

-  de a studia şi a înregistra manifestarea fenomenelor hidrologice;

-  de a efectua măsurători de debit de urgenţă şi frecvente cu scopul captării undei maximale de viitură;

-  de a stabili zonele de inundaţii.

 

Contacte:    
Șef Direcția Monitoring Hidrologic Dinu Prepeliță - tel        : (022) 76-36-22,
     e-mail  : dinu.prepelita@meteo.gov.md
     

                                                                                  

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ